Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Hałas z mieszkania sąsiada - co zrobić?

Autor: Grzegorz Dziubka

Mam problem z uciążliwym hałasem z mieszkania obok. Sąsiad zrobił remont łazienki i od tej pory, gdy bierze prysznic, uderza słuchawką w ścianę, przy której mam łóżko, dodatkowo zamontował słuchawkę prysznica na metalowej osłonie węża, co powoduje straszny hałas, gdy tylko go wyciąga. Bierze prysznic 2-3 razy w nocy – mniej więcej od 23.00 do 4.00 nad ranem. W moim mieszkaniu jest tylko jeden pokój, więc nie mam gdzie się przenieść i za każdym razem się zrywam ze snu. Nie wytrzymuję już tego hałasu z mieszkania sąsiada psychicznie, a dodatkowo mam problemy z sercem i takie zrywanie się po kilka razy w ciągu nocy powoduje u mnie ataki paniki. Wielokrotnie pukałam w ścianę i krzyczałam do niego, żeby przestał, ale bez rezultatu. Co mogę zgodnie z prawem zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Hałas z mieszkania sąsiada - co zrobić?

Prawo sąsiedzkie

W opisanej sprawie można zastosować tzw. zasady prawa sąsiedzkiego. Właściciel nieruchomości przy korzystaniu z niej powinien powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Jeśli Pana zdaniem zachowanie sąsiada wykracza poza przyjęte normy, może Pan wystąpić do sądu z żądaniem zaniechania naruszeń. Ocena, czy zachowanie sąsiada wykracza ponad przeciętną miarę, jest dokonywana na podstawie obiektywnych warunków panujących w danym miejscu, a nie na podstawie subiektywnych odczuć poszczególnych osób i nie zawsze odpowiada ich oczekiwaniom.

W przypadku przekroczenia przez sąsiada granic przeciętnego użytkowania swojej nieruchomości i stosunków miejscowych może Pan wobec sąsiada wystąpić z pozwem o zaprzestanie naruszeń.

Pozew do sądu przeciwko sąsiadowi o zaprzestanie naruszeń

Na drodze postępowania sądowego może Pan zobowiązać sąsiada do zaniechania uciążliwych działań, musi je Pan wymienić w pozwie. W tym wypadku byłoby to zaprzestanie hałasowania w porze nocnej.

Art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny stanowi, że właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

W pozwie można zażądać zaprzestania uciążliwych działań, czyli ich zaniechania. Sąd po jego rozpatrzeniu może wezwać sąsiada do stosownych zaniechań bądź do zaprzestania wykonywania uciążliwych czynności w porze nocnej. Pozew należy złożyć w sądzie właściwym ze względu na miejsce, w którym znajduje się mieszkanie. Pozew musi odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego.

Interwencja straży miejskiej, policji

Zanim jednak zdecyduje się Pan złożyć pozew, należy w sytuacjach zakłócających spokój lub porządek publiczny wezwać policję bądź straż miejską, która sporządzi notatkę z przyjazdu. Takie notatki mogą być ważnym dowodem naruszeń w sądzie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl