Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nakaz opuszczenia mieszkania komunalnego w trybie 30 dni

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2018-05-25

Mieszkałem z babcią i mamą w mieszkaniu komunalnym, w którym głównym najemcą była babcia. Po jej śmierci dowiedzieliśmy się, że mieszkanie było zadłużone i została jej wypowiedziana umowa najmu. Razem z mamą spłaciliśmy zadłużenie. Wystąpiliśmy z prośbą o zawarcie nowej umowy najmu dla mamy, ale otrzymaliśmy nakaz opuszczenia lokalu w trybie 30 dni. Co mamy robić? Proszę o pomoc w tej sprawie.

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Niestety nie będę miała całkowicie dobrych wiadomości dla Pana. Jeżeli umowa została skutecznie wypowiedziana, bo babcia miała ponad 3-miesięczne zaległości w czynszu i udzielono jej jeszcze miesięcznego terminu do ich zapłaty, bezskutecznie, to umowa najmu lokalu komunalnego już rzeczywiście nie wiąże. Nie może być zatem zastosowany art. 691 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą – o ile osoby te zamieszkiwały z najemcą w chwili śmierci.

Uprawnienie do wstąpienia w prawa i obowiązki przysługuje tylko wówczas, gdy umowa trwa.

Jedyne co można zrobić to zwracać się z prośbę o zawarcie nowej umowy, ale wówczas trzeba spełniać przesłanki określone w uchwale rady miasta/gminy obowiązującej na danym terenie. Jest to brak posiadania innego lokum na terenie gminy nadającego się do zamieszkania oraz niski dochód. Należy sprawdzić warunki określone w gminie, w której położony jest lokal mieszkalny. Najczęściej jednak trzeba długo czekać w kolejce na taki lokal. Przykro mi, ale uzyskanie prawa do lokalu komunalnego nie jest łatwe.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Inna możliwość to kwestionowanie wypowiedzenia – w procesie o eksmisję (gmina proces wytacza, a Państwo się bronią zarzutem obowiązywania umowy najmu) – jeżeli jednak babcia nie płaciła czynszu za pełne 3 miesiące, udzielono jej miesięcznego dodatkowego terminu na zapłatę i później wypowiedziano umowę z terminem miesięcznym, wypowiedzenie jest skuteczne.

Może babci tego wypowiedzenia nie doręczono, bo zgubiło się na poczcie, i w ten sposób można je zakwestionować. Może gmina nie ma dowodu doręczenia wypowiedzenia – mało to prawdopodobne, ale zawsze może się zdarzyć, choć zwykle jest wysyłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Natomiast nawet to, że umowa najmu nie obowiązuje nie oznacza, że musicie się Państwo wyprowadzić w terminie 30 dni. Generalnie bowiem istnieje tylko jedna możliwość pozbycia się lokatorów bez tytułu do lokalu – jest to eksmisja.

Procesy sądowe o eksmisję – o ile zostają wszczęte – toczą się zwykle ponad rok, a jak chce się je przedłużyć to i 2 lata. Następnie trzeba skierować wniosek do komornika, co zwykle zabiera kolejne dwa miesiące. Nikt Państwa nie usunie z tego mieszkania wcześniej, nie legitymując się prawomocnym wyrokiem, o ile będzie w ogóle chciał.

Z mojej praktyki wynika bowiem, że gminy nie eksmitują tych lokatorów, którzy płacą nadal czynsz (zwany od tej pory wynagrodzeniem za bezumowne korzystanie). Znani mi są lokatorzy, którzy mieszkają już tak kilka lat i gmina nie podejmuje żadnych działań zmierzających do „wyrzucenia” ich z mieszkania.

Dlatego w tym zakresie mogę Pana uspokoić, nie musicie się Państwo wyprowadzać z mieszkania w terminie 30 dni, proszę wpłacać na konto gminy kwotę odpowiadającą czynszowi jaki płaciła babcia i czekać na ewentualną rekcję gminy. Prawdopodobne jest to, że gmina z powództwem eksmisyjnym przeciwko Państwu nie wystąpi. Oczywiście nie jestem w stanie tego zagwarantować, bo sytuacja może się różnić w poszczególnych gminach, ale ja bynajmniej z eksmisją w takim przypadku się nie spotkałam.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »