Kategoria: Mieszkanie spółdzielcze

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zrezygnować z członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej?

Marek Gola • Opublikowane: 2019-03-25

Jestem właścicielką mieszkania (odrębna własność), które posiada księgę wieczystą. Aktualnie jestem członkiem spółdzielni, ale nie widzę żadnych zalet tego członkostwa, więc chciałabym z niego zrezygnować. Czy taka rezygnacja musi być uzasadniona i zawierać jakąś podstawę prawną? Jak zrezygnować z członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (zwana dalej u.s.m.).

Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa – art. 3 ust 3[1] u.s.m. – członkiem spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu. Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem spółdzielni, przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. Przepis art. 16 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze stosuje się odpowiednio. Osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu, zachowuje członkostwo w spółdzielni. Jednakże osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu, będąc wcześniej członkiem (np. wskutek przekształcenia lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu), zachowuje członkostwo w spółdzielni.

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez Romana Dziczka – według mnie jednego z najlepszym komentatorów prawa spółdzielczego, w tym odnoszącego się do spółdzielni mieszkaniowej: „Właściciel lokalu może także wypowiedzieć członkostwo” (vide. Roman Dziczek, Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów i wniosków sądowych, wyd. VIII Dziczek Roman, Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów i wniosków sądowych, wyd. VIII, Opublikowano: WKP 2018). Zatem może Pani wypowiedzieć członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej.

Przechodząc do uprawnień: członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi. Członek spółdzielni ma prawo kandydować do rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej oraz brać udział w walnym zgromadzeniu. Po nowelizacji z września 2017 r. nie ma rozróżnienia w czynszu pomiędzy członkami a nieczłonkami.

Wypowiedzenia swojego członkostwa w spółdzielni nie musi Pani uzasadniać podstawą prawną. Ewentualnie może Pani przywołać komentarz, który podałem wyżej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »