Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zrezygnować z członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej?

Marek Gola • Opublikowane: 2019-03-25

Jestem właścicielką mieszkania (odrębna własność), które posiada księgę wieczystą. Aktualnie jestem członkiem spółdzielni, ale nie widzę żadnych zalet tego członkostwa, więc chciałabym z niego zrezygnować. Czy taka rezygnacja musi być uzasadniona i zawierać jakąś podstawę prawną? Jak zrezygnować z członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak zrezygnować z członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej?

Czy można zrezygnować z członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej?

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (zwana dalej u.s.m.).

Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa – art. 3 ust 3[1] u.s.m. – członkiem spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu. Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem spółdzielni, przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. Przepis art. 16 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze stosuje się odpowiednio. Osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu, zachowuje członkostwo w spółdzielni. Jednakże osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu, będąc wcześniej członkiem (np. wskutek przekształcenia lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu), zachowuje członkostwo w spółdzielni.

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez Romana Dziczka – według mnie jednego z najlepszym komentatorów prawa spółdzielczego, w tym odnoszącego się do spółdzielni mieszkaniowej: „Właściciel lokalu może także wypowiedzieć członkostwo” (vide. Roman Dziczek, Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów i wniosków sądowych, wyd. VIII Dziczek Roman, Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów i wniosków sądowych, wyd. VIII, Opublikowano: WKP 2018). Zatem może Pani wypowiedzieć członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej.

Jakie uprawnienia straci osoba rezygnująca z członkostwa w spółdzielni?

Przechodząc do uprawnień: członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi. Członek spółdzielni ma prawo kandydować do rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej oraz brać udział w walnym zgromadzeniu. Po nowelizacji z września 2017 r. nie ma rozróżnienia w czynszu pomiędzy członkami a nieczłonkami.

Wypowiedzenia swojego członkostwa w spółdzielni nie musi Pani uzasadniać podstawą prawną. Ewentualnie może Pani przywołać komentarz, który podałem wyżej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »