Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak pozbyć się mieszkańca wylicytowanego mieszkania?

Michał Berliński • Opublikowane: 2019-10-04

Zakupiłam mieszkanie na licytacji komorniczej. Status własności mieszkania to spółdzielcze bez księgi wieczystej. Okazało się, iż mieszka tam nadal jeden z dłużników. Kobieta rzekomo bezrobotna, około 50 lat. Jestem jeszcze przed wprowadzeniem w posiadanie przez komornika. Ale jak obecnie wygląda eksmisja takiej osoby, gdyby nie chciała dobrowolnie opuścić lokalu? Jak pozbyć się mieszkańca wylicytowanego mieszkania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak pozbyć się mieszkańca wylicytowanego mieszkania?

Zakup mieszkania z lokatorem na licytacji komorniczej 

Z opisu Pani zapytania wynika, że zakupiła Pani lokal w postaci ograniczonego prawa rzeczowego do nieruchomości w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na licytacji komorniczej. W mieszkaniach sprzedawanych u komornika konsekwencją niższej ceny do zapłaty jest zawsze kwestia zamieszkiwania w tymże mieszkaniu dłużnika. W związku z powyższym można powiedzieć, że zakupiła Pani lokal z dłużnikiem i teraz pytanie, czy taka osoba będzie chciała się dobrowolnie wyprowadzić, czy też nie, od tego wszystko zależy. Nie wiem do końca, na jakim etapie jest to postępowanie, ale komornik nie będzie Pani sam wprowadzał w posiadanie, dzieje się to na wniosek. Tytułem, który upoważnia Panią do dokonania eksmisji, jest prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności na Pani rzecz, wtedy może Pani ujawnić swoje dane w KW i zacząć faktycznie władać swoją nieruchomością. Aby jednak pozbyć się dłużnika, z tym postanowieniem należy udać się do komornika i złożyć wniosek o przeprowadzenie eksmisji.

Regulowane jest to przez art. 999 Kodeksu postępowania cywilnego:

„§ 1. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności. Przepis art. 791 stosuje się odpowiednio.

§ 2. Od chwili uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności na rzecz nabywcy należą do niego pożytki z nieruchomości. Powtarzające się daniny publiczne przypadające z nieruchomości od dnia prawomocności postanowienia o przysądzeniu własności ponosi nabywca. Świadczenia publicznoprawne niepowtarzające się nabywca ponosi tylko wtedy, gdy ich płatność przypada w dniu uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności lub po tym dniu.

§ 3. (uchylony)”.

Eksmisja lokatora z wylicytowanego lokalu

Wobec tego wskazać należy, że eksmisję przeprowadza komornik. Komornik oczywiście będzie musiał za swoje czynności otrzymać opłatę, od której uzależnia on podjęcie czynności. Opłata ta zgodnie z art. 34. ustawy o kosztach komorniczych wynosi:

„1. Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji wprowadzenia w posiadanie nieruchomości służącej do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych dłużnika albo opróżnienia lokalu lub pomieszczenia służącego do zaspokojenia takich potrzeb wynosi 1500 złotych”.

Komornik po wpłaceniu należności wystąpi do dłużnika o dobrowolne wyprowadzenie się w terminie 14 dni. Jeśli zaś taka osoba się nie wyprowadzi ten podejmie czynności w celu ustalenia czy przysługuje jej inny lokal. Jeśli nie to komornik zwróci się do gminy o wskazanie lokalu zastępczego dla dłużnika. Gmina najpewniej odpowie, że takiego lokalu nie ma, więc komornik będzie musiał swoje czynności zawiesić na okres 6 miesięcy. Wtedy to po tym terminie ponownie zwróci się do gminy o wskazanie lokalu zastępczego w tym noclegowni i usunie dłużnika do takiego lokalu. Całość procedury potrwa więc prawie rok, a w tym czasie niestety to Pani będzie musiała ponosić wszystkie koszty, bowiem, jak mniemam, dłużniczka do niczego się nie poczuwa i nie zamierza płacić tychże należności. W przypadku, gdyby gmina się opóźniała we wskazaniach dla komornika, przysługuje Pani roszczenie o odszkodowanie przeciwko gminie, gdyż ta zobowiązana jest zapewniać lokal dla takiej osoby, wynika to z ustawy o mieszkaniowym zasobie gminy.

Procedura jest długa, kosztowna i mozolna dlatego najlepiej, jeśli uda się Pani przekonać dłużnika do wyprowadzenia się samemu, w innym wypadku konieczne będzie podjęcie tych wszystkich czynności, które opisałem powyżej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Eksmisja z użyczonego mieszkania

Od przeszło 2 lat udostępniam lokal mieszkalny osobie niepełnosprawnej (z pierwszą grupą inwalidzką), która jest przyjacielem rodziny. Osoba ta nie jest...

 

Eksmisja ze względu na zagrożenie życia sąsiadów

Eksmisja ze względu na zagrożenie życia sąsiadów

Odziedziczyłem po dziadku mieszkanie własnościowe, w którym niestety zameldowany jest mój ojciec, który ze spadku został wydziedziczony. Ojciec jest...

Jak zmusić krewnych do opuszczenia mojego domu?

Jak zmusić krewnych do opuszczenia mojego domu?

Kupiłem od wujka dom, w którym miał prawo przebywać dożywotnio. Wuj zmarł rok temu. W tym domu przybywa jego córka wraz z konkubentem...

Nakaz eksmisji i niepłacenie za bezumowny najem mieszkania

Nakaz eksmisji i niepłacenie za bezumowny najem mieszkania

Mieszkanie jest zajmowane bez umowy. W mieszkaniu otrzymanym w spadku od mamy zamieszkuje od urodzenia mojego brata córka, ale jest zasądzony nakaz...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »