Spadek a posiadacz mieszkania komunalnego

Jestem posiadaczem mieszkania komunalnego. Czy mogę przyjąć spadek? Dodam, że jest kilku spadkobierców, a spadkiem jest gospodarstwo rolne.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Spadek a posiadacz mieszkania komunalnego

Warunki wypowiadania umowy najmu

Zasadniczo nie ma przeszkód, aby posiadacz mieszkania komunalnego nie mógł przyjąć spadku. Jedno nie jest zależne od drugiego. Zapewne jednak obawia się Pan utraty mieszkania komunalnego, ale tu także nie jest to takie jednoznaczne.

Warunki wypowiadania umowy najmu określa ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266).

Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy „jeżeli lokator jest uprawniony do odpłatnego używania lokalu, wypowiedzenie przez właściciela stosunku prawnego może nastąpić tylko z przyczyn określonych w ustawie o ochronie praw lokatorów. Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia”.

Stosownie do art. 11 ust. 3 pkt 2 „właściciel lokalu, w którym czynsz jest niższy niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku (tak jest zapewne w Pana sytuacji, jako że właścicielem jest gmina), może wypowiedzieć stosunek najmu z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego”.

Zobacz również: Zameldowanie wnuka w mieszkaniu komunalnym

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wypowiedzenie umowy najmu przez gminę

Aby więc gmina mogła wypowiedzieć umowę nabywcy spadku, gospodarstwo musiałoby posiadać dom nadający się do zamieszkania, w tej samej miejscowości. Jeśli jest w innej – nie ma mowy o wypowiedzeniu umowy najmu na tej podstawie.

Co oznacza – nadający się do zamieszkania, że lokator może go używać?

Dom może być w stanie nie nadającym się do zamieszkania – co powoduje, że nie są spełnione przesłanki wypowiedzenia umowy.

Jeśli jest obciążony służebnością na rzecz kogoś innego – powoduje, że nie są spełnione przesłanki wypowiedzenia umowy.

Odpowiadając na pytanie – oczywiście posiadacz lokalu komunalnego może przyjąć spadek. Nie traci przy tym automatycznie prawa do mieszkania komunalnego.

Gmina może jeszcze rozważyć rozwiązanie umowy najmu – z ważnych przyczyn.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »