Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spadek a posiadacz mieszkania komunalnego

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-02-21

Jestem posiadaczem mieszkania komunalnego. Czy mogę przyjąć spadek? Dodam, że jest kilku spadkobierców, a spadkiem jest gospodarstwo rolne.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Zasadniczo nie ma przeszkód, aby posiadacz mieszkania komunalnego nie mógł przyjąć spadku. Jedno nie jest zależne od drugiego. Zapewne jednak obawia się Pan utraty mieszkania komunalnego, ale tu także nie jest to takie jednoznaczne.

Warunki wypowiadania umowy najmu określa ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266).

Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy „jeżeli lokator jest uprawniony do odpłatnego używania lokalu, wypowiedzenie przez właściciela stosunku prawnego może nastąpić tylko z przyczyn określonych w ustawie o ochronie praw lokatorów. Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia”.

Stosownie do art. 11 ust. 3 pkt 2 „właściciel lokalu, w którym czynsz jest niższy niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku (tak jest zapewne w Pana sytuacji, jako że właścicielem jest gmina), może wypowiedzieć stosunek najmu z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego”.

Aby więc gmina mogła wypowiedzieć umowę nabywcy spadku, gospodarstwo musiałoby posiadać dom nadający się do zamieszkania, w tej samej miejscowości. Jeśli jest w innej – nie ma mowy o wypowiedzeniu umowy najmu na tej podstawie.

Co oznacza – nadający się do zamieszkania, że lokator może go używać?

Dom może być w stanie nie nadającym się do zamieszkania – co powoduje, że nie są spełnione przesłanki wypowiedzenia umowy.

Jeśli jest obciążony służebnością na rzecz kogoś innego – powoduje, że nie są spełnione przesłanki wypowiedzenia umowy.

Odpowiadając na pytanie – oczywiście posiadacz lokalu komunalnego może przyjąć spadek. Nie traci przy tym automatycznie prawa do mieszkania komunalnego.

Gmina może jeszcze rozważyć rozwiązanie umowy najmu – z ważnych przyczyn.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »