Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy umowa najmu obowiązuje ze zmarłym właścicielem?

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2018-06-18

Wynajmujemy z żoną mieszkanie. Cztery miesiące temu zmarł właściciel mieszkania. Zgłosiły się do nas jego dzieci (syn i córka), przedstawiając akt zgonu ojca i postanowienie o nabyciu spadku. Czy umowa najmu obowiązuje ze zmarłym właścicielem? Dodam, że podpisaliśmy nową umowę z córką właściciela i nie wiemy, czy wybraliśmy sensowne rozwiązanie. Dodatkowo pojawia się pytanie, jak rozwiązać umowę najmu takiego mieszkania? Czy wypowiedzieć pierwotną umowę, czy tylko nową, tzn. z córką nieżyjącego właściciela?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ważność umowy najmu

Umowa najmu nie traci ważności w chwili śmierci wynajmującego.

Art. 922 Kodeksu cywilnego (K.c.) stanowi, iż prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na spadkobierców. Najem jest bez wątpienia prawem majątkowym, tak więc w Państwa przypadku spadkobiercy są obecnie wynajmującymi, co oznacza, że mają oni prawo wystawiania rachunków, pobierania czynszu od najemców, itp. Postanowienie o nabyciu spadku, to jedynie potwierdzenie urzędowe tego faktu, bo tak naprawdę własność nabywają w chwili otwarcia spadku, a więc najczęściej w chwili śmierci spadkodawcy (art. 925 K.c.).

Przechodzenie umowy na kolejne osoby

Następca prawny właściciela jest zawsze związany umową najmu, która została zawarta przez jego poprzednika, choćby o takiej umowie nie wiedział i nie mógł się wcześniej dowiedzieć. Nie ma w związku z tym obowiązku podpisywania nowej umowy, czy też aneksu w związku ze zmianą strony umowy, tj. osoby wynajmującego. Skoro już jednak Państwo umowę nową podpisali, to jak rozumiem jako strona wynajmująca, występuje tu siostra jako ona sama i jako reprezentująca swojego brata (ponieważ oni oboje są spadkobiercami). Wobec czego ewentualne wypowiedzenie umowy najmu winno dotyczyć nowej umowy, która od momentu podpisania jej przez obie strony jest tą obecnie obowiązującą. Natomiast „stara” umowa winna być rozwiązana jeszcze przed popisaniem „nowej”, chociażby na zasadzie porozumienia stron, ponieważ jeżeli Państwo tego nie zrobili to istnieje domniemanie, iż nadal ona obowiązuje. To z kolei prowadziłoby do kuriozalnej sytuacji, gdy w obrocie prawnym funkcjonują nadal dwie ważne umowy dotyczące tego samego przedmiotu umowy.

Tak, jak pisałam wcześniej, śmierć dotychczasowego właściciela lokalu nie oznacza automatycznego wygaśnięcia dotychczasowej umowy najmu. Zatem, żeby podpisać nową, należałoby rozwiązać tą wcześniejszą.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki