Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mieszkanie komunalne a ślub

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2020-08-28

Narzeczony jest głównym najemcą mieszkania komunalnego w Warszawie. Niebawem bierzemy ślub i na stałe zamieszkam z mężem, oczywiście z meldunkiem. Czy po ślubie możemy jakość przepisać umowę najmu mieszkania komunalnego, żeby stać się razem głównymi najemcami? Tak żebym miała równe prawa do mieszkania jak mąż? I teraz jeszcze teoretyzując – czy po ślubie i wspólnym już mieszkaniu w razie śmierci męża będę miała prawo zostać w mieszkaniu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mieszkanie komunalne a ślub

Umowa najmu mieszkania ADM

Może Pani zrobić takie przepisanie umowy na mieszkanie ADM jedynie za zgodą gminy jako właściciela lokalu. Może to mieć bowiem miejsce tylko w ramach zmiany umowy. Niestety prawo nie przewiduje sytuacji, w której nawiązanie stosunku najmu przez jednego z małżonków jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego automatycznie „rozciąga” się na drugiego z małżonków.

Prawo do zajmowania przez małżonka najemcy mieszkania ADM

Tym niemniej jednak, zgodnie z treścią art. 281 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, po zawarciu związku małżeńskiego będzie Pani uprawniona do zamieszkiwania w tym mieszkaniu. Przepis ten stanowi bowiem, że jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedmiotów urządzenia domowego.

Gmina nie może zatem zakazać Pani zamieszkiwania w tym lokalu, podobnie zresztą jak mąż.

Prawo do mieszkania po śmierci głównego najemcy

Jeżeli nie będzie Pani najemcą lokalu, tj. gmina nie zgodzi się na zmianę umowy, będzie Pani bezpieczna, o ile będzie Pani w tym lokalu mieszkać wraz z mężem do chwili jego śmierci, bo wstąpi Pani w stosunek najmu po hipotetycznie zmarłym mężu – dzieje się to z mocy prawa, bez konieczności robienia czegokolwiek w tym zakresie. Wynika to wprost z art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego, który to przepis stanowi, że „w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą”.

§ 2 tego przepisu mówi natomiast, że „osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Problemy meldunkowe a starania o przydział mieszkania komunalnego

Bratowa została zameldowana w mieszkaniu staruszki, którą się opiekowała. Niestety po jej śmierci nie mogła domeldować brata, ponieważ nie dostała...

 

Jak nie stracić lokalu komunalnego?

Rodzice są najemcami mieszkania komunalnego we Wrocławiu od kilkunastu lat. W międzyczasie wybudowali dom jednorodzinny w mieście odległym od Wrocławia o 200...

 

Jak zachować mieszkanie komunalne przy jednoczesnym zakupie innego mieszkania?

Jestem najemcą lokalu komunalnego w gminie. Wraz ze mną mieszka moja żona oraz nasze dziecko. Zaczęliśmy zamieszkiwać w tym lokalu jeszcze przed...

 

Oświadczenie o braku roszczeń do mieszkania

Dwa lata temu rozwiodłem się. Mieszkałem z żoną w mieszkaniu komunalnym, którego jestem głównym najemcą. Była żona nigdy nie była w tym...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »