Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Mieszkanie komunalne a ślub

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2020-08-28 • Aktualizacja: 2022-06-10

Narzeczony jest głównym najemcą mieszkania komunalnego w Warszawie. Niebawem bierzemy ślub i na stałe zamieszkam z mężem, oczywiście z meldunkiem. Czy po ślubie możemy jakość przepisać umowę najmu mieszkania komunalnego, żeby stać się razem głównymi najemcami? Tak żebym miała równe prawa do mieszkania jak mąż? I teraz jeszcze teoretyzując – czy po ślubie i wspólnym już mieszkaniu w razie śmierci męża będę miała prawo zostać w mieszkaniu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mieszkanie komunalne a ślub

Umowa najmu mieszkania ADM

Może Pani zrobić takie przepisanie umowy na mieszkanie ADM jedynie za zgodą gminy jako właściciela lokalu. Może to mieć bowiem miejsce tylko w ramach zmiany umowy. Niestety prawo nie przewiduje sytuacji, w której nawiązanie stosunku najmu przez jednego z małżonków jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego automatycznie „rozciąga” się na drugiego z małżonków.

Zobacz również: Mieszkanie komunalne bez tytułu prawnego

Prawo do zajmowania przez małżonka najemcy mieszkania ADM

Tym niemniej jednak, zgodnie z treścią art. 281 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, po zawarciu związku małżeńskiego będzie Pani uprawniona do zamieszkiwania w tym mieszkaniu. Przepis ten stanowi bowiem, że jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedmiotów urządzenia domowego.

Gmina nie może zatem zakazać Pani zamieszkiwania w tym lokalu, podobnie zresztą jak mąż.

Zobacz również: Dwóch najemców mieszkania komunalnego

Prawo do mieszkania po śmierci głównego najemcy

Jeżeli nie będzie Pani najemcą lokalu, tj. gmina nie zgodzi się na zmianę umowy, będzie Pani bezpieczna, o ile będzie Pani w tym lokalu mieszkać wraz z mężem do chwili jego śmierci, bo wstąpi Pani w stosunek najmu po hipotetycznie zmarłym mężu – dzieje się to z mocy prawa, bez konieczności robienia czegokolwiek w tym zakresie. Wynika to wprost z art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego, który to przepis stanowi, że „w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą”.

§ 2 tego przepisu mówi natomiast, że „osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci”.

Zobacz również: Jak zmienić głównego najemcę mieszkania komunalnego?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »