Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mieszkanie komunalne a ślub

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2020-08-28

Narzeczony jest głównym najemcą mieszkania komunalnego w Warszawie. Niebawem bierzemy ślub i na stałe zamieszkam z mężem, oczywiście z meldunkiem. Czy po ślubie możemy jakość przepisać umowę najmu mieszkania komunalnego, żeby stać się razem głównymi najemcami? Tak żebym miała równe prawa do mieszkania jak mąż? I teraz jeszcze teoretyzując – czy po ślubie i wspólnym już mieszkaniu w razie śmierci męża będę miała prawo zostać w mieszkaniu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mieszkanie komunalne a ślub

Umowa najmu mieszkania ADM

Może Pani zrobić takie przepisanie umowy na mieszkanie ADM jedynie za zgodą gminy jako właściciela lokalu. Może to mieć bowiem miejsce tylko w ramach zmiany umowy. Niestety prawo nie przewiduje sytuacji, w której nawiązanie stosunku najmu przez jednego z małżonków jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego automatycznie „rozciąga” się na drugiego z małżonków.

Prawo do zajmowania przez małżonka najemcy mieszkania ADM

Tym niemniej jednak, zgodnie z treścią art. 281 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, po zawarciu związku małżeńskiego będzie Pani uprawniona do zamieszkiwania w tym mieszkaniu. Przepis ten stanowi bowiem, że jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedmiotów urządzenia domowego.

Gmina nie może zatem zakazać Pani zamieszkiwania w tym lokalu, podobnie zresztą jak mąż.

Prawo do mieszkania po śmierci głównego najemcy

Jeżeli nie będzie Pani najemcą lokalu, tj. gmina nie zgodzi się na zmianę umowy, będzie Pani bezpieczna, o ile będzie Pani w tym lokalu mieszkać wraz z mężem do chwili jego śmierci, bo wstąpi Pani w stosunek najmu po hipotetycznie zmarłym mężu – dzieje się to z mocy prawa, bez konieczności robienia czegokolwiek w tym zakresie. Wynika to wprost z art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego, który to przepis stanowi, że „w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą”.

§ 2 tego przepisu mówi natomiast, że „osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Dlaczego nie można sprzedać mieszkania w TBS cudzoziemcom?

Dlaczego nie można sprzedać mieszkania w TBS cudzoziemcom?

Jestem mieszanką TBS. Z powodu zmiany planów życiowych muszę pozbyć się tego mieszkania. Wystąpiłam o zgodę do zarządu TBS i ją...

Problem z lokatorem w budynku grożącym zawaleniem

Problem dotyczy lokatora, który nie chce dobrowolnie opuścić nieruchomości. Budynek, w którym znajduje się lokal, został zamknięty decyzją PINB ze...

 

Problemy meldunkowe a starania o przydział mieszkania komunalnego

Bratowa została zameldowana w mieszkaniu staruszki, którą się opiekowała. Niestety po jej śmierci nie mogła domeldować brata, ponieważ nie dostała...

 

Wypowiedzenie najmu mieszkania socjalnego z powodu wysokich zarobków na członka rodziny

Moja mama otrzymała list z ADM, w którym wypowiadają jej umowę najmu mieszkania socjalnego, gdyż wedle nich ma za wysokie zarobki na członka...

 

Mieszkanie spółdzielcze dziadków a zostanie członkiem spółdzielni

Po śmierci dziadka zamieszkałem z moją babcią w ich mieszkaniu i zostałem tam zameldowany ok. 30 lat temu. Od śmierci babci (28 lat temu)...

 

Jak nie stracić lokalu komunalnego?

Rodzice są najemcami mieszkania komunalnego we Wrocławiu od kilkunastu lat. W międzyczasie wybudowali dom jednorodzinny w mieście odległym od Wrocławia o 200...

 

Jak zachować mieszkanie komunalne przy jednoczesnym zakupie innego mieszkania?

Jestem najemcą lokalu komunalnego w gminie. Wraz ze mną mieszka moja żona oraz nasze dziecko. Zaczęliśmy zamieszkiwać w tym lokalu jeszcze przed...

 

Usunięcie żony z najmu mieszkania komunalnego po rozwodzie

Mieszkam w mieszkaniu komunalnym, które otrzymaliśmy razem z żoną i oboje jesteśmy najemcami. Od 2 lat jesteśmy po rozwodzie, była żona...

 

Oświadczenie o braku roszczeń do mieszkania

Dwa lata temu rozwiodłem się. Mieszkałem z żoną w mieszkaniu komunalnym, którego jestem głównym najemcą. Była żona nigdy nie była w tym...

 

Połączenie okresu najmu mieszkań komunalnych w celu wykupu z bonifikatą

Połączenie okresu najmu mieszkań komunalnych w celu wykupu z bonifikatą

Moje pytanie dotyczy możliwości wykupienia w przyszłości od gminy mieszkania z bonifikatą. Chodzi o mieszkanie komunalne. Od 1945 roku moi...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »