Kategoria: Mieszkanie socjalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem socjalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wymeldowanie z lokalu socjalnego bez wiedzy

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2019-02-22

Mieszkałam z matką i ojczymem w mieszkaniu socjalnym, matka zmarła. Ojczym zdał mieszkanie bez mojej wiedzy, mimo że byłam tam zameldowana. Teraz zostałam bez dachu nad głową, zapewne wymeldowano mnie z tego lokalu socjalnego. Czy mogę się starać o to mieszkanie?

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

»Wybrane opinie klientów

Szczegolowa i szybka odpowiedz, w tym wszystkie dodatkowe pytania. Polecam
Irena, lekarka
Odpowiedź na pytanie wraz z dopytaniem była wyczerpująca i trafiająca w sedno sprawy.Znakomity serwis , szybka odpowiedź która zmieniłamój pogląd na sprawę. Bardzo polecam.
Robert, rzemieslnik
Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat

Niestety, ale nie mam dla Pani dobrych informacji. Najem lokalu socjalnego rządzi się swoimi prawami. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego stanowi, że umowa najmu lokalu socjalnego może być zawarta z osobą, która nie ma tytułu prawnego do lokalu i której dochody gospodarstwa domowego nie przekraczają wysokości określonej w uchwale rady gminy. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

Co prawda, art. 691 Kodeksu cywilnego daje prawo wstąpienia – w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego – w stosunek najmu lokalu przez małżonka niebędącego współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osobę, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci. Przepis ten nie dotyczy jednak lokali socjalnych, nie ma więc podstaw prawnych do wstąpienia w stosunek najmu lokalu socjalnego po śmierci mamy.  

Warto podkreślić, że najem lokalu socjalnego wymaga spełnienia przesłanki dotyczącej sytuacji majątkowej skutkującej tym, że osoba starająca się o lokal socjalny nie może  zaspokoić potrzeb mieszkaniowych własnym staraniem. Nie wystarczy więc samo zamieszkiwanie z osobą zmarłą, mającą do śmierci prawo zajmowania lokalu socjalnego. Możliwe jest jednak zawarcie przez Panią z gminą nowej umowy najmu, jeśli zostaną przez Panią spełnione kryteria dochodowe.

Zameldowanie w lokalu socjalnym również nie jest podstawa prawa do tego lokalu. Jak uznał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 23 września 2010 r., sygn. akt III CZP 51/10, nie można wstąpić w stosunek najmu lokalu socjalnego. Sąd Najwyższy uznał także, że „do lokali socjalnych w ogóle nie ma zastosowania pojęcie lokalu mieszkalnego w rozumieniu przyjmowanym w art. 691 k.c., w związku z czym wstąpienie w stosunek najmu lokalu socjalnego nie może nastąpić”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Należy więc przyjąć, że wraz ze śmiercią Pani mamy stosunek najmu lokalu socjalnego wygasł. Gmina mogła więc żądać opróżnienia, opuszczenia i wydania lokalu od osób zajmujących go bez tytułu prawnego, a także zapłaty odszkodowania. Tak jak już napisałam, może się Pani starać o zawarcie nowej umowy najmu lokalu socjalnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem socjalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »