Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem socjalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wymeldowanie z lokalu socjalnego bez wiedzy

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2019-02-22 • Aktualizacja: 2021-07-03

Mieszkałam z matką i ojczymem w mieszkaniu socjalnym, matka zmarła. Ojczym zdał mieszkanie bez mojej wiedzy, mimo że byłam tam zameldowana. Teraz zostałam bez dachu nad głową, zapewne wymeldowano mnie z tego lokalu socjalnego. Czy mogę się starać o to mieszkanie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wymeldowanie z lokalu socjalnego bez wiedzy

Meldunek w lokalu socjalnym

Niestety, ale nie mam dla Pani dobrych informacji. Najem lokalu socjalnego rządzi się swoimi prawami. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego stanowi, że umowa najmu lokalu socjalnego może być zawarta z osobą, która nie ma tytułu prawnego do lokalu i której dochody gospodarstwa domowego nie przekraczają wysokości określonej w uchwale rady gminy. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

Co prawda, art. 691 Kodeksu cywilnego daje prawo wstąpienia – w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego – w stosunek najmu lokalu przez małżonka niebędącego współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osobę, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci. Przepis ten nie dotyczy jednak lokali socjalnych, nie ma więc podstaw prawnych do wstąpienia w stosunek najmu lokalu socjalnego po śmierci mamy.  

Warto podkreślić, że najem lokalu socjalnego wymaga spełnienia przesłanki dotyczącej sytuacji majątkowej skutkującej tym, że osoba starająca się o lokal socjalny nie może  zaspokoić potrzeb mieszkaniowych własnym staraniem. Nie wystarczy więc samo zamieszkiwanie z osobą zmarłą, mającą do śmierci prawo zajmowania lokalu socjalnego. Możliwe jest jednak zawarcie przez Panią z gminą nowej umowy najmu, jeśli zostaną przez Panią spełnione kryteria dochodowe.

Zameldowanie w lokalu socjalnym również nie jest podstawa prawa do tego lokalu. Jak uznał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 23 września 2010 r., sygn. akt III CZP 51/10, nie można wstąpić w stosunek najmu lokalu socjalnego. Sąd Najwyższy uznał także, że „do lokali socjalnych w ogóle nie ma zastosowania pojęcie lokalu mieszkalnego w rozumieniu przyjmowanym w art. 691 k.c., w związku z czym wstąpienie w stosunek najmu lokalu socjalnego nie może nastąpić”.

Należy więc przyjąć, że wraz ze śmiercią Pani mamy stosunek najmu lokalu socjalnego wygasł. Gmina mogła więc żądać opróżnienia, opuszczenia i wydania lokalu od osób zajmujących go bez tytułu prawnego, a także zapłaty odszkodowania. Tak jak już napisałam, może się Pani starać o zawarcie nowej umowy najmu lokalu socjalnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »