Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę wykupić mieszkanie komunalne bez zgody najemcy - ojca?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-09-16

Chciałabym wykupić mieszkanie komunalne. Głównym najemcą mieszkania jest mój ojciec, który żyje w konkubinacie z moją mamą. Czy mogę wykupić mieszkanie komunalne bez zgody ojca, udając się po prostu do urzędu? Ojciec jest alkoholikiem, więc mieszkania na pewno nie wykupi, a ja chciałabym pomoc mamie, żeby lokal nie przepadł.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybkie i wyczerpujące udzielnie odpowiedzi na pytanie.
Inna
Fachowe odpowiedzi i dobre opinie
Krzysztof, 53 lata
Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat

Obawiam się, że nie ma takiej opcji, aby wykupiła Pani lokal, co do którego nie ma Pani absolutnie żadnego prawa. Nawet Pani mama nie ma prawa do lokalu – nie są małżeństwem, więc nie mają do nich zastosowania przepisy dotyczące wspólności najmu między małżonkami.

Ale od początku.

Aby lokal komunalny można było wykupić – gmina musi go przeznaczyć do sprzedaży. Nie da się wymusić na gminie sprzedaży lokalu, który nie został na ten cel przeznaczony. Gmina dysponuje lokalami, gmina decyduje o sprzedaży lokali.

Jeśli już gmina zadecyduje, że lokal jest do sprzedaży, to pierwszeństwo ma najemca.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 7 tej ustawy decyzja o sprzedaży takiego lokalu należy do wójta lub do prezydenta miasta. Dopiero w chwili takiej decyzji aktualizuje się pierwszeństwo najemcy do nabycia lokalu określone przepisem art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Na podstawie upoważnień ustawowych, gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy, w tym w zakresie zasad zarządu mieniem gminy (art. 40 ustawy o samorządzie gminnym). Akty prawa miejscowego są źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej (art. 87 ust. 2 Konstytucji RP). Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (art. 18 ustawy o samorządzie gminnym). Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta (art. 25 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Organ wykonawczy gminy wykonuje powołane czynności m.in. według uchwalonych przez radę gminy zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania. Nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu. Wyjątkiem jest zbycie nieruchomości na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, które odbywa się w drodze bezprzetargowej (art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, zaś przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość. Właściwy organ może jednak udzielić bonifikaty od ceny ustalonej w powyższy sposób, na podstawie m.in. uchwały rady (art. 67 i 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Powołane wyżej uregulowanie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przewiduje pierwszeństwo najemców w nabyciu lokali mieszkalnych w przypadku przeznaczenia ich do sprzedaży.

Dopiero gdy najemca nie skorzysta z pierwszeństwa, lokal może być sprzedany w drodze przetargu.

Odpowiadając na Pani pytanie – nie ma Pani możliwości zakupić lokal.

Może Pani – brzydko to zabrzmi, ale… – poczekać, aż ojciec umrze. Po nim może Pani wstąpić w najem lokalu – jeśli mieszka Pani w nim w momencie śmierci ojca, albo mama – jako osoba bliska najemcy. Dopiero wówczas – o ile gmina będzie sprzedawać lokal – przysługuje Pani (lub innemu najemcy) prawo zakupu lokalu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy mama może wykupić mieszkanie komunalne tylko na siebie?

Moi rodzice są najemcami mieszkania komunalnego (oboje widnieją na umowie). Wraz z mamą myślałyśmy o wykupie mieszkania. Rodzice mają...

Możliwość zostania najemcą mieszkania po śmierci mamy

Moja mama jest najemcą lokalu komunalnego. W tym mieszkaniu jestem zameldowana wraz z mężem. Ostatnio (ze względu na ciężki stan zdrowia mojej mamy)...

Trudności z zameldowaniem partnerki w mieszkaniu komunalnym

Mieszkam w lokalu komunalnym. Od kilku lat jestem związany z kobietą i chcieliśmy razem zamieszkać. Okazało się, że nie mam prawa nikogo...

Jak nie stracić mieszkania od gminy?

Z żoną, teściową i rocznym dzieckiem mieszkamy w mieszkaniu po jej babci. Babcia przed śmiercią dostała wypowiedzenie najmu przez zaległości...

Czy wnuczka ma prawo do mieszkania komunalnego po babci?

Czy osoba zameldowana w mieszkaniu komunalnym z głównym najemcą może po śmierci głównego najemcy wykupić takie mieszkanie? Głównym najemcą jest...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »