Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spłata zadłużenia a eksmisja

Marek Gola • Opublikowane: 2017-08-30 • Aktualizacja: 2021-07-03

Mam pytanie w sprawie eksmisji z mieszkania. Moi rodzice mają zadłużone mieszkanie. Była już sprawa w sądzie za niepłacenie i rodzice dostali wypowiedzenie najmu, natomiast jeszcze nie było sprawy o eksmisję. Jeżeli zadłużenie zostanie spłacone w całości, to czy rodzice będą mieli prawo zostać w tym mieszkaniu, czy urząd miasta nadal będzie mógł ich eksmitować?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spłata zadłużenia a eksmisja

Zadłużenie w czynszu

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego.

Z treści Pani pytania wynika, że z powodu zadłużenia z tytułu czynszu Pani rodzicom została wypowiedziana umowa najmu. W chwili obecnej rodzice nadal zamieszkują w lokalu, lecz sprawa o eksmisję się nie toczy. Zastanawia się Pani, czy jeżeli zostanie spłacone zadłużenie zostanie zawarta nowa umowa najmu.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż odpowiedzi na Pani pytanie nie należy szukać w przepisach prawa, lecz w praktyce i dobrej woli właścicieli (zarządcy) lokalu zajmowanego przez Pani rodziców. Powyższe ma o tyle istotne znaczenie, że osobiście dostrzegam w praktyce, iż sprawa o eksmisję jest ostatecznością. Zarówno spółdzielnie mieszkaniowe, jak i gminy nie występują z pozwem o eksmisję bezpośrednio po rozwiązaniu umowy najmu, lecz czekają na reakcję najemcy na rozwiązanie umowy.

Porozumienie z właścicelem

W chwili obecnej w mojej ocenie Pani rodzice winni podjąć rozmowy z właścicielem lokalu (zarządcą) celem ustalenia, czy możliwe jest zawarcia porozumienia, na mocy którego zobowiążą się oni spłacić występujące na lokalu zadłużenie, a właściciel ze swojej strony zagwarantuje podpisanie nowej umowy najmu po spłacie zadłużenia. Osobiście nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, kiedy zostałaby zawarta nowa umowa najmu przy braku spłaty zadłużenia, a jedynie przy wykazaniu woli jej spłaty i ustaleniu rat.

Proszę zatem podjąć działania zmierzające do zawarcia porozumienia, albowiem w wielu przypadkach droga taka jest skuteczna.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »