Kategoria: Eksmisja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spłata zadłużenia a eksmisja

Marek Gola • Opublikowane: 2017-08-30

Mam pytanie w sprawie eksmisji z mieszkania. Moi rodzice mają zadłużone mieszkanie. Była już sprawa w sądzie za niepłacenie i rodzice dostali wypowiedzenie najmu, natomiast jeszcze nie było sprawy o eksmisję. Jeżeli zadłużenie zostanie spłacone w całości, to czy rodzice będą mieli prawo zostać w tym mieszkaniu, czy urząd miasta nadal będzie mógł ich eksmitować?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof
Szczegolowa i szybka odpowiedz, w tym wszystkie dodatkowe pytania. Polecam
Irena, lekarka
Odpowiedź na pytanie wraz z dopytaniem była wyczerpująca i trafiająca w sedno sprawy.Znakomity serwis , szybka odpowiedź która zmieniłamój pogląd na sprawę. Bardzo polecam.
Robert, rzemieslnik
Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego.

Z treści Pani pytania wynika, że z powodu zadłużenia z tytułu czynszu Pani rodzicom została wypowiedziana umowa najmu. W chwili obecnej rodzice nadal zamieszkują w lokalu, lecz sprawa o eksmisję się nie toczy. Zastanawia się Pani, czy jeżeli zostanie spłacone zadłużenie zostanie zawarta nowa umowa najmu.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż odpowiedzi na Pani pytanie nie należy szukać w przepisach prawa, lecz w praktyce i dobrej woli właścicieli (zarządcy) lokalu zajmowanego przez Pani rodziców. Powyższe ma o tyle istotne znaczenie, że osobiście dostrzegam w praktyce, iż sprawa o eksmisję jest ostatecznością. Zarówno spółdzielnie mieszkaniowe, jak i gminy nie występują z pozwem o eksmisję bezpośrednio po rozwiązaniu umowy najmu, lecz czekają na reakcję najemcy na rozwiązanie umowy.

W chwili obecnej w mojej ocenie Pani rodzice winni podjąć rozmowy z właścicielem lokalu (zarządcą) celem ustalenia, czy możliwe jest zawarcia porozumienia, na mocy którego zobowiążą się oni spłacić występujące na lokalu zadłużenie, a właściciel ze swojej strony zagwarantuje podpisanie nowej umowy najmu po spłacie zadłużenia. Osobiście nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, kiedy zostałaby zawarta nowa umowa najmu przy braku spłaty zadłużenia, a jedynie przy wykazaniu woli jej spłaty i ustaleniu rat.

Proszę zatem podjąć działania zmierzające do zawarcia porozumienia, albowiem w wielu przypadkach droga taka jest skuteczna.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »