Wynajmowane mieszkanie i zmiana jego właściciela, czy potrzebny aneks?

• Data: 2023-08-14 • Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Przez cały kolejny miesiąc obowiązuje jeszcze umowa najmu lokalu mieszkalnego z najemcą, którą zawarła moja mama (rodzice są właścicielami mieszkania, rozliczają się z US). Pojutrze mieszkanie zostanie na mnie przepisane w formie darowizny u notariusza. W nadchodzącym miesiąc chciałabym rozliczać się z najmu w US i przyjmować opłaty od najemcy za wynajem. Dodatkowo chciałabym przedłużyć temu najemy okres najmu. Umowa w komparycji jest na mamę, ja reprezentuję mamę na mocy pełnomocnictwa. Czy należy z dniem zmiany właściciela aneksować umowę i zmienić w komparycji wynajmującego (z mamy na mnie)? Czy w takim przypadku przy aneksie umowa miałaby 3 strony: mamę, która „zbywa” mieszkanie, mnie jako nowego właściciela oraz najemcę? Czy może należy zrobić aneks do umowy już bez mamy jako poprzedniego właściciela tylko ze mną jako nowym wynajmującym? Czy może w związku ze zmianą właściciela mieszkania należy rozwiązać umowę i podpisać nową umowę z nowym właścicielem oraz uwzględnić już wydłużenie umowy najmy lokalu? Jak należy postąpić zgodnie z prawem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wynajmowane mieszkanie i zmiana jego właściciela, czy potrzebny aneks?

Zmiana właściciela mieszkania, sytuacja najemców

Umowa z mamą, jako wynajmującym, została zawarta na czas określony. Nie wiem, do kiedy dokładnie, ale ma to mniej istotne znaczenie. Jak rozumiem, w trakcie okresu, na jaki została zawarta, to Pani ma zyskać prawo własności do najmowanego lokalu mieszkalnego i być stroną najmu.

Umowa nie wskazuje, co w sytuacji gdy dojdzie do zmiany właściciela lokalu, lecz w sprawach w niej nieunormowanych odsyła do Kodeksu cywilnego (K.c.) i ustawy o ochronie praw lokatorów.

Ogólnie rzecz biorąc, sam fakt zmiany właściciela nie wpływa na umowę i jej zapisy. Do końca okresu, na jaki została zawarta, obowiązuje nadal na tych samych zasadach, tyle że zmienia się wynajmujący. Jako nabywca wstąpi Pani z mocy prawa na miejsce mamy jako zbywcy do stosunku najmu.

Generalnie art. 678 Kodeksu cywilnego wskazuje, że nowemu właścicielowi przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia umowy z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia., ale art. 691 wyłącza to uprawnienie w stosunku do nabywców lokali mieszkalnych, chyba że najemca nie objął jeszcze lokalu. A zatem Pani wstępuje w najem po mamie automatycznie, a umowa do końca okresu, na jaki zawarła ją mama, obowiązuje Panią w tej samej treści.

Aneks do umowy najmu z nowym właścicielem

Zmiana właściciela nie generuje konieczności zawarcia aneksu do umowy najmu, gdzie wskaże się Panią jako wynajmującą, wszak do tego dochodzi z mocy prawa. Natomiast jest to generalnie zalecany zabieg, bowiem uporządkuje umowę, nadto może być konieczne wskazanie nowego nr rachunku bankowego i danych właściciela konta do dokonywania przelewów za czynsz. Natomiast taki aneks, poza aktualizacją Pani danych i danych ewentualnie nr konta do zapłaty, nie może nic więcej zmieniać.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Rozwiązanie dotychczasowej umowy najmu za porozumieniem stron i zawarcie nowej

Inna opcja to rozwiązanie przez najemców umowy z mamą za porozumieniem stron i zawarcie kolejnej już z Panią (zupełnie nowej – wówczas zmiany inne niż podmiot wynajmującego nr konta do zapłaty mogą być zmienione, ale co do zasady najemcy muszą być tego świadomi, że nie muszą na żadne inne zmiany poza Pani danymi się godzić, gdyż darowizna mieszkania nie zmienia ich umowy najmu, jej postanowień, zasad, terminu do którego trwa. Gdy ten termin upływnie, wówczas owszem, na kolejny kres może Pani zawrzeć ową umowę lub aneksować tę, w którą wstąpi Pani z mocy prawa i dokonać innych zmian, np. podnieść czynsz.

Podsumowując, dla porządku zalecam poinformować najemców na piśmie o zmianie osoby wynajmującego i danych rachunku do płatności czynszu, wskazać, że postanowienia pozostałe umowy z dnia XX pozostają bez zmian i załączyć krótki aneks (dwie kopie po jednej dla każdego) z aktualizacją Pani danych w komparycji i ewentualnie danych rachunku do zapłaty czy danych do kontaktu z Panią.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »