Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę wymeldować syna z mieszkania komunalnego bez jego zgody?

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2018-06-20

Jestem zameldowany w mieszkaniu komunalnym. W tym mieszkaniu zameldowany jest również mój syn, który przebywa od pięciu lat w zakładzie karnym. Syn nie płaci i nigdy nie płacił za mieszkanie. Czy mogę wymeldować syna bez jego zgody?

Katarzyna Nosal

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 657 z późn. zm.) obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie. Ten obowiązek miał zostać uchylony i wówczas nie byłoby kłopotu z wymeldowaniem osoby, jednak zrezygnowano z tego uchylenia.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

Zatem dla oceny potrzeby zameldowania bierze się pod uwagę zarówno faktyczne zamieszkiwane pod danym adresem, jak i zamiar pobytu w tym miejscu. Głównie ocenia się, czy pod danym adresem mieści się tzw. centrum życiowe danej osoby.

Zgodnie z art. 35 ustawy organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu wskazanych w art. 28 ust. 2, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.

Z osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności jest pewien problem, bowiem one wcale nie muszą zmieniać zamiaru pobytu, a pobyt w więzieniu nie następuje z ich woli.

Zgodnie jednak z linią orzeczniczą sądów administracyjnych taką osobę, która odbywa długoletnią karę pozbawienia wolności można z lokalu wymeldować.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Tytułem przykładu i wyjaśnienia należy podać wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 marca 2014 r. (sygn. akt II OSK 2573/12). W wyroku tym NSA orzekł, iż: „W orzecznictwie sądowoadministracyjnym utrwalony jest pogląd, że przesłanką wymeldowania danej osoby z pobytu stałego jest opuszczenie przez tę osobę dotychczasowego miejsca pobytu z zamiarem nieprzebywania w tym miejscu. Co do zasady opuszczenie dotychczasowego miejsca pobytu powinno być wynikiem dobrowolnej decyzji osoby zameldowanej jednakże nie zawsze jest to konieczne. W pewnych przypadkach wola osoby zameldowanej nie ma znaczenia jak np. w przypadku eksmisji. Wolę opuszczenia miejsca zameldowania zastępuje w tym przypadku orzeczenie wydane przez organ Państwa jakim jest podlegający wykonaniu wyrok Sądu. Wola opuszczenia miejsca zamieszkania przez osobę zameldowaną nie ma również znaczenia w przypadku skazania tej osoby na karę pozbawienia wolności i wykonywanie wobec niej tego orzeczenia. Także w tym przypadku wolę opuszczenia miejsca zameldowania zastępuje podlegający wykonaniu wyrok Sądu. Okoliczność, skarżący kasacyjnie nie opuścił dobrowolnie swojego miejsca pobytu nie stanowiła więc przeszkody do wydania decyzji o jego wymeldowaniu.

Kolejna przesłanka, która musi być spełniona, by możliwe było wymeldowanie danej osoby z pobytu stałego jest ustalenie, że osoba ta opuszcza miejsce zameldowania z zamiarem nieprzebywania w tym miejscu. Sam fakt przebywania w zakładzie karnym w związku z odbywaniem kary pozbawienia wolności sam w sobie nie musi przesądzać o tym, że osoba pozbawiona wolności opuściła swoje dotychczasowe miejsce pobytu z zamiarem nieprzebywania już w tym miejscu.”

Niezależnie jednak od powyższego organ, który będzie rozpatrywał Pana wniosek, z całą pewnością zwróci się o wyjaśnienia do syna odbywającego karę. Zwłaszcza zaś będzie starał się ustalić kwestę zamiaru pobytu w Pana lokalu. Tu jednak należy podkreślić, że długotrwałe więzienie nie usprawiedliwia twierdzenia, że może w przyszłości zechce wrócić do mieszkania, bowiem to są zdarzenia przyszłe i niepewne. Na chwilę obecną syn nie może mieć zamiaru zamieszkiwać z Panem, bo to jest po prostu niemożliwe.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »