Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy mogę wymeldować syna z mieszkania komunalnego bez jego zgody?

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2018-06-20 • Aktualizacja: 2022-06-11

Jestem zameldowany w mieszkaniu komunalnym. W tym mieszkaniu zameldowany jest również mój syn, który przebywa od pięciu lat w zakładzie karnym. Syn nie płaci i nigdy nie płacił za mieszkanie. Czy mogę wymeldować syna bez jego zgody?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy mogę wymeldować syna z mieszkania komunalnego bez jego zgody?

Wymeldunek osób trzecich

Zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 657 z późn. zm.) obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie. Ten obowiązek miał zostać uchylony i wówczas nie byłoby kłopotu z wymeldowaniem osoby, jednak zrezygnowano z tego uchylenia.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

Zatem dla oceny potrzeby zameldowania bierze się pod uwagę zarówno faktyczne zamieszkiwane pod danym adresem, jak i zamiar pobytu w tym miejscu. Głównie ocenia się, czy pod danym adresem mieści się tzw. centrum życiowe danej osoby.

Zgodnie z art. 35 ustawy organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu wskazanych w art. 28 ust. 2, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.

Z osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności jest pewien problem, bowiem one wcale nie muszą zmieniać zamiaru pobytu, a pobyt w więzieniu nie następuje z ich woli.

Zgodnie jednak z linią orzeczniczą sądów administracyjnych taką osobę, która odbywa długoletnią karę pozbawienia wolności można z lokalu wymeldować.

Tytułem przykładu i wyjaśnienia należy podać wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 marca 2014 r. (sygn. akt II OSK 2573/12). W wyroku tym NSA orzekł, iż: „W orzecznictwie sądowoadministracyjnym utrwalony jest pogląd, że przesłanką wymeldowania danej osoby z pobytu stałego jest opuszczenie przez tę osobę dotychczasowego miejsca pobytu z zamiarem nieprzebywania w tym miejscu. Co do zasady opuszczenie dotychczasowego miejsca pobytu powinno być wynikiem dobrowolnej decyzji osoby zameldowanej jednakże nie zawsze jest to konieczne. W pewnych przypadkach wola osoby zameldowanej nie ma znaczenia jak np. w przypadku eksmisji. Wolę opuszczenia miejsca zameldowania zastępuje w tym przypadku orzeczenie wydane przez organ Państwa jakim jest podlegający wykonaniu wyrok Sądu. Wola opuszczenia miejsca zamieszkania przez osobę zameldowaną nie ma również znaczenia w przypadku skazania tej osoby na karę pozbawienia wolności i wykonywanie wobec niej tego orzeczenia. Także w tym przypadku wolę opuszczenia miejsca zameldowania zastępuje podlegający wykonaniu wyrok Sądu. Okoliczność, skarżący kasacyjnie nie opuścił dobrowolnie swojego miejsca pobytu nie stanowiła więc przeszkody do wydania decyzji o jego wymeldowaniu.

Kolejna przesłanka, która musi być spełniona, by możliwe było wymeldowanie danej osoby z pobytu stałego jest ustalenie, że osoba ta opuszcza miejsce zameldowania z zamiarem nieprzebywania w tym miejscu. Sam fakt przebywania w zakładzie karnym w związku z odbywaniem kary pozbawienia wolności sam w sobie nie musi przesądzać o tym, że osoba pozbawiona wolności opuściła swoje dotychczasowe miejsce pobytu z zamiarem nieprzebywania już w tym miejscu.”

Niezależnie jednak od powyższego organ, który będzie rozpatrywał Pana wniosek, z całą pewnością zwróci się o wyjaśnienia do syna odbywającego karę. Zwłaszcza zaś będzie starał się ustalić kwestę zamiaru pobytu w Pana lokalu. Tu jednak należy podkreślić, że długotrwałe więzienie nie usprawiedliwia twierdzenia, że może w przyszłości zechce wrócić do mieszkania, bowiem to są zdarzenia przyszłe i niepewne. Na chwilę obecną syn nie może mieć zamiaru zamieszkiwać z Panem, bo to jest po prostu niemożliwe.

Zobacz również: Wymeldowanie z mieszkania komunalnego

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »