Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę wymeldować syna z mieszkania komunalnego bez jego zgody?

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2018-06-20

Jestem zameldowany w mieszkaniu komunalnym. W tym mieszkaniu zameldowany jest również mój syn, który przebywa od pięciu lat w zakładzie karnym. Syn nie płaci i nigdy nie płacił za mieszkanie. Czy mogę wymeldować syna bez jego zgody?

Katarzyna Nosal

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 657 z późn. zm.) obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie. Ten obowiązek miał zostać uchylony i wówczas nie byłoby kłopotu z wymeldowaniem osoby, jednak zrezygnowano z tego uchylenia.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

Zatem dla oceny potrzeby zameldowania bierze się pod uwagę zarówno faktyczne zamieszkiwane pod danym adresem, jak i zamiar pobytu w tym miejscu. Głównie ocenia się, czy pod danym adresem mieści się tzw. centrum życiowe danej osoby.

Zgodnie z art. 35 ustawy organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu wskazanych w art. 28 ust. 2, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.

Z osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności jest pewien problem, bowiem one wcale nie muszą zmieniać zamiaru pobytu, a pobyt w więzieniu nie następuje z ich woli.

Zgodnie jednak z linią orzeczniczą sądów administracyjnych taką osobę, która odbywa długoletnią karę pozbawienia wolności można z lokalu wymeldować.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Tytułem przykładu i wyjaśnienia należy podać wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 marca 2014 r. (sygn. akt II OSK 2573/12). W wyroku tym NSA orzekł, iż: „W orzecznictwie sądowoadministracyjnym utrwalony jest pogląd, że przesłanką wymeldowania danej osoby z pobytu stałego jest opuszczenie przez tę osobę dotychczasowego miejsca pobytu z zamiarem nieprzebywania w tym miejscu. Co do zasady opuszczenie dotychczasowego miejsca pobytu powinno być wynikiem dobrowolnej decyzji osoby zameldowanej jednakże nie zawsze jest to konieczne. W pewnych przypadkach wola osoby zameldowanej nie ma znaczenia jak np. w przypadku eksmisji. Wolę opuszczenia miejsca zameldowania zastępuje w tym przypadku orzeczenie wydane przez organ Państwa jakim jest podlegający wykonaniu wyrok Sądu. Wola opuszczenia miejsca zamieszkania przez osobę zameldowaną nie ma również znaczenia w przypadku skazania tej osoby na karę pozbawienia wolności i wykonywanie wobec niej tego orzeczenia. Także w tym przypadku wolę opuszczenia miejsca zameldowania zastępuje podlegający wykonaniu wyrok Sądu. Okoliczność, skarżący kasacyjnie nie opuścił dobrowolnie swojego miejsca pobytu nie stanowiła więc przeszkody do wydania decyzji o jego wymeldowaniu.

Kolejna przesłanka, która musi być spełniona, by możliwe było wymeldowanie danej osoby z pobytu stałego jest ustalenie, że osoba ta opuszcza miejsce zameldowania z zamiarem nieprzebywania w tym miejscu. Sam fakt przebywania w zakładzie karnym w związku z odbywaniem kary pozbawienia wolności sam w sobie nie musi przesądzać o tym, że osoba pozbawiona wolności opuściła swoje dotychczasowe miejsce pobytu z zamiarem nieprzebywania już w tym miejscu.”

Niezależnie jednak od powyższego organ, który będzie rozpatrywał Pana wniosek, z całą pewnością zwróci się o wyjaśnienia do syna odbywającego karę. Zwłaszcza zaś będzie starał się ustalić kwestę zamiaru pobytu w Pana lokalu. Tu jednak należy podkreślić, że długotrwałe więzienie nie usprawiedliwia twierdzenia, że może w przyszłości zechce wrócić do mieszkania, bowiem to są zdarzenia przyszłe i niepewne. Na chwilę obecną syn nie może mieć zamiaru zamieszkiwać z Panem, bo to jest po prostu niemożliwe.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Mieszkanie w innej gminie a ubieganie się o wykup z bonifikatą i obniżkę czynszu

Pytanie dotyczy mieszkania komunalnego, które do swej śmierci zamieszkiwała moja mama, a ja jestem w nim od dziecka zameldowana. Mieszkałam też...

Jak podarować lokal dziecku aby nie utracić bonifikaty

Mam pytanie związane z utratą bonifikaty. W 2013 r. wykupiliśmy z mężem lokal od gminy z bonifikatą i w ubiegłym roku...

Podwyżka funduszu remontowego przez administrację w budynku komunalnym

Jestem właścicielem mieszkania w budynku komunalnym, który jest zarządzany przez administrację budynków komunalnych. Z całego budynku (12...

Generalny remont budynku w zasobach gminnych - prawa lokatorów

Mieszkamy w lokalu komunalnym z zasobów gminnych o pow. ok. 110 m2 (4 pokoje). Od wielu lat nasz budynek kwalifikuje się do remontu....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »