Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sądowe zniesienie współnajmu mieszkania komunalnego

Marek Gola • Opublikowane: 2018-01-31

Wnoszę sprawę o zniesienie współnajmu mieszkania komunalnego w stosunku do męża z uwagi na 3-letni okres niemieszkania i nieopłacania czynszu, czyli domniemanie zrezygnowania z współnajmu. Myślę, że chociaż były mąż się teraz od tygodnia zameldował, ale zdarza się, że nie śpi w mieszkaniu, chyba nie przesądzi to w pozytywnym ustosunkowaniu się sądu. Na co mam się nastawić?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

W mojej ocenie w toku sprawy o ustalenie wygaśnieniącia/nieistnienia umowy najmu w stosunku do męża powinna Pani wnioskować o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z akt w sprawie o wymeldowanie męża z mieszkania na okoliczność ustalenia, czy przed 3 laty mąż sam, bez niczyjego przymusu, opuścił mieszkanie, czy też nastąpiło to na skutek przymusu. Nadto winna Pani przedłożyć dowody wpłaty za czynsz na okoliczność ustalenia, z czyjego rachunku bankowego takie opłaty są wykonywane, a także czy na przestrzeni ostatnich 48 miesięcy pozwany wywiązywał się z należącego do niego obowiązku zapłaty za czynsz.

Decydujące dla sprawy ma tu jednak znaczenie, że mieszkanie opisane powyżej z chwilą wyprowadzenia się pozwanego z niego nie służyło potrzebom rodziny, gdyż pozwany z mieszkania się wyprowadził i nie zamierzał do niego wracać, i nie tworzy już z Panią faktycznej rodziny. Należy więc stwierdzić, iż w związku z tym faktem pozwany utracił prawo najmu. Na taką konkluzję wskazuje liczne orzecznictwo powstałe pod rządami ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, które zachowuje swoją aktualność. W tym miejscu zasadne jest wskazanie na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 października 1998 r., sygn. akt II CKU 46/98, który w ocenie powódki winien znaleźć zastosowanie na zasadach analogii, a zgodnie z  którym „art. 7 ustawy o najmie lokali mieszkalnych określa sytuację prawną małżonków w stosunku do zajmowanego przez nich lokalu mieszkalnego poza małżeńskim ustrojem majątkowym i niezależnie od niego. Dlatego też małżonek zachowuje uprawnienia współnajemcy również po orzeczeniu rozwodu i to bez względu na datę i sposób nawiązania stosunku najmu. (…) Konieczną przesłanką trwania wspólności prawa najmu jest okoliczność wspólnego zamieszkania małżonków. Inaczej – jak w odniesieniu do zasad rządzących wspólnością ustawową – data powstania stosunku najmu nie odgrywa roli (por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 1976 r., III CZP 96/75, OSNCP 1976, nr 7-8, poz. 161, aprobowaną w doktrynie). Skoro zatem rozstrzygającą przesłankę dla wywołania skutków z art. 7 ustawy o najmie lokali mieszkalnych jest wspólne zamieszkanie małżonków w lokalu, do którego służy im wspólnie z mocy tego przepisu tytuł prawny, to następstwem definitywnego opuszczenia mieszkania przez jednego z nich jest utrata przymiotu współnajemcy. Istnieją podstawy do przyjęcia, że małżonek, który definitywnie opuścił lokal, wypowiedział najem per facta concludentia”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W dotychczasowej swojej praktyce kilkunastokrotnie spotkałem się z tego rodzaju powództwem i za każdym razem sąd badał, w jakich okolicznościach doszło do opuszczenia mieszkania, czy dana osoba wywiązywała się obowiązku partycypowania w kosztach utrzymania mieszkania. Każda tego rodzaju okoliczność winna być badana pod kątem obiektywnym, tj. czy pozwany (mąż) miał możliwość korzystania z mieszkania, czy też swoim zachowaniem mu to Pani uniemożliwiała, czy miał możliwość partycypowania w kosztach jego utrzymana, czy też żył w niedostatku. O ile zatem powyższe uda się Pani udowodnić w toku postępowania, o tyle bliższa jest Pani wygranej w sprawie przez siebie wytoczonej.

Na Pani miejscu, jeśli to możliwe, powołałbym także na świadka osoby najbliżej Pani mieszkające (sąsiadów) na okoliczność braku zainteresowania męża mieszkaniem.

Reasumując, winna Pani dążyć do wykazania, że mąż poprzez czynności dokonane wypowiedział umowę najmu, tyle że nie uczynił tego w formie pisemnej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Odrzucony wniosek o ponowne zawarcie umowy na wynajem mieszkania komunalnego

Kilka lat temu zostawił mnie mąż w zadłużonym mieszkaniu komunalnym z dwójką dzieci. Wtedy rozwiodłam się, dostałam pracę w Norwegii...

Jak wykupić mieszkanie komunalne, gdy na najemcy ciąży dług spadkowy?

Chcielibyśmy z żoną wykupić mieszkanie komunalne, w którym głównym najemcą jest teść. Żona otrzymała od niego pełnomocnictwo notarialne...

Wykupienie mieszkania komunalnego dziadków przez wuja

Moi dziadkowie mieli mieszkanie komunalne w kamienicy. Wychowywała się tam moja mama i jej brat. Moja mama po ślubie wyprowadziła się z tego...

Powrót do mieszkania komunalnego mimo wypowiedzenia umowy najmu

Teściowa wypowiedziała umowę najmu lokalu komunalnego, ale się nie wymeldowała. Zabrała wszystkie swoje rzeczy razem z meblami. Teraz chce wrócić. Czy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »