Wyrzucenie kobiety w ciąży która zajęła lokal bez mojej wiedzy

• Data: 2024-06-08 • Autor: Katarzyna Bereda

W moim prywatnym własnościowym mieszkaniu pomieszkuje znajoma kobieta (już około miesiąca), która jest w ciąży. Nie chce się wyprowadzić, mimo że już miała to zrobić i przeprowadzić się do swojego mieszkania (ale tam nadal nie ma pozwolenia na użytkowanie). Czy mogę wyrzucić ją z mieszkania spakować jej rzeczy do magazynu i zmienić zamki? Czy ona może wezwać policję i zmusić mnie do wpuszczenia jej? Nie ma żadnej umowy między nami o korzystanie z mojego mieszkania, wprowadziła się bez mojej zgody.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wyrzucenie kobiety w ciąży która zajęła lokal bez mojej wiedzy

Zgoda na zamieszkanie – ustna umowa użyczenia

Niestety nie wskazał Pan w pytaniu, z jakiego powodu lokatorka zamieszkuje w Pana nieruchomości. Zakładając, iż pierwotnie zgodził się Pan na takie zamieszkiwanie, łączy Państwa tzw. ustna umowa użyczenia.


Niestety, pomimo iż obecnie nie zgadza się Pan na dalsze zamieszkiwanie lokatorki w Pana nieruchomości, a więc w sposób dorozumiany rozwiązał Pan umowę użyczenia, nie może Pan bez jej woli doprowadzić do opuszczenia przez lokatorkę lokalu. Aby skutecznie i zgodnie z prawem pozbyć się niechcianej lokatorki, powinien Pan skierować do sądu sprawę o eksmisję.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Eksmisja niechcianej lokatorki – procedury

Zgodnie bowiem z art. 13 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów „jeżeli lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, inny lokator lub właściciel innego lokalu w tym budynku może wytoczyć powództwo o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i nakazanie jego opróżnienia”.


Zgodnie natomiast z art. 14 ust. 1 powyższej ustawy „w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu albo braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia najmu socjalnego lokalu ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu wobec:


1) kobiety w ciąży,

2) małoletniego, osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 i 1000) lub ubezwłasnowolnionego oraz osoby sprawującej nad nim opiekę i wspólnie z nim zamieszkałej,
3) obłożnie chorego,
4) emeryta lub rencisty spełniającego kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,

5) osoby posiadającej status bezrobotnego,
6) osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały
– chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany lub ich sytuacja materialna pozwala na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie”.


Z uwagi na to, iż lokatorka jest w ciąży, a także urodzi w niedługim czasie dziecko, sąd orzeknie o przyznaniu lokalu socjalnego. Mając powyższe na uwadze, podnoszę, iż zgodnie z ust. 6 powyższego przepisu „orzekając o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego”. Dlatego też eksmitowany ma prawo do zamieszkiwania w lokalu aż do momentu złożenia mu przez gminę oferty umowy najmu lokalu socjalnego. Jeżeli taka oferta została złożona, a eksmitowany odmawia jej przyjęcia, to zgodnie z powyższym, wyrok eksmisyjny może zostać wykonany, a więc może zostać wykonana eksmisja.

Zobacz również: Co grozi za wyrzucenie lokatora?

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Konieczność ponoszenia opłat przez lokatorkę

Mając natomiast na uwadze art. 18 ust. 1 ustawy „osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie”. Ponadto, w chwili obecnej, jeżeli lokatorka wciąż zamieszkuje lokal – pomimo iż wypowiedział jej Pan umowę, przysługuje Panu wobec lokatorki roszczenie o zapłatę z tytułu bezumownego korzystania z lokalu. Niniejsze odnosi się także do przyszłego roszczenia o zapłatę do czasu wskazania lokalu socjalnego.

Podsumowując, wskazuję, iż w obecnej chwili, jeżeli lokatorka dobrowolnie nie opuści Pana mieszkania, możliwa jest jedynie eksmisja orzeczona przez sąd. Niestety z uwagi na tryb postępowania niniejsze sprawy mogą potrwać około roku. Ponadto samo uzyskanie orzeczenia o eksmisji nie spowoduje natychmiastowego opuszczenia lokalu, gdyż lokatorka uprawniona jest do zapewnienia lokalu socjalnego. Z uwagi na to sąd wstrzyma dokonanie eksmisji do czasu wskazania przez gminę takiego lokalu – z doświadczenia powiem, iż trwa to równie długo. Dlatego proponuję polubownie porozmawiać z lokatorką, aby dobrowolnie opuściła lokal.

Zobacz również: Wynajem mieszkania kobiecie w ciąży

Przykłady

 

Nagłe zamieszkanie z powodu trudnej sytuacji

Anna, znajoma w ciąży, poprosiła mnie o możliwość chwilowego zamieszkania w moim mieszkaniu, gdyż jej nowe lokum nie miało jeszcze pozwolenia na użytkowanie. Zgodziłem się, mając nadzieję, że to potrwa tylko kilka dni. Minął jednak miesiąc, a Anna nie chce się wyprowadzić. Teraz, z perspektywą na dłuższy okres oczekiwania, czuję się uwięziony w tej sytuacji, bo pomimo braku umowy, nie mogę jej po prostu wyrzucić. Muszę skierować sprawę do sądu, co może potrwać miesiące, a może nawet rok.

 

Naruszenie umowy ustnej

Zgodziłem się, by moja znajoma, Kasia, zamieszkała w moim mieszkaniu na kilka tygodni, ponieważ była w ciąży i miała trudności ze znalezieniem miejsca. Umówiliśmy się ustnie, że wyprowadzi się, gdy tylko otrzyma pozwolenie na użytkowanie swojego mieszkania. Niestety, pozwolenie nadal nie jest gotowe, a Kasia wcale się nie kwapi do wyprowadzki. Pomimo moich próśb, odmówiła opuszczenia mieszkania. Teraz muszę podjąć kroki prawne, aby ją eksmitować, co jest procesem długotrwałym i skomplikowanym ze względu na jej ciążę.

 

Konflikt z powodu braku formalnej umowy

Mój znajomy Piotr poprosił, aby jego kuzynka Ewa, która była w ciąży, mogła zamieszkać w moim mieszkaniu na kilka dni. Zgodziłem się, wierząc, że to tylko tymczasowe rozwiązanie. Niestety, Ewa nie chce się wyprowadzić, twierdząc, że nie ma dokąd pójść. Nie mamy żadnej formalnej umowy, ale sama jej obecność sprawia, że nie mogę po prostu zmienić zamków i wyrzucić jej rzeczy. Teraz jestem zmuszony rozpocząć procedurę sądową, co może potrwać bardzo długo, zanim uda mi się ją legalnie eksmitować.

Podsumowanie

 

Właściciel mieszkania, mimo braku formalnej umowy, nie może samodzielnie eksmitować ciężarnej lokatorki. W takiej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie procedury sądowej, która może być długotrwała i skomplikowana ze względu na ochronę prawną przysługującą kobietom w ciąży. Polubowne rozwiązanie konfliktu może okazać się najprostszą i najszybszą drogą do odzyskania lokalu.

Oferta porad prawnych

 

Skorzystaj z naszej profesjonalnej pomocy prawnej online – oferujemy fachowe porady oraz przygotowanie niezbędnych pism w sprawach dotyczących eksmisji i innych problemów mieszkaniowych. Skontaktuj się z nami, aby szybko i skutecznie rozwiązać swoje problemy prawne. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego - Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »