Janusz Polanowski

Janusz Polanowski

Prawnik – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Łączy zainteresowania naukowe z zagadnieniami praktycznymi, co szczególnie dotyczy prawa Republiki Czeskiej oraz Republiki Słowackiej. Naszym Klientom udziela odpowiedzi na pytania również z zakresu prawa polskiego, w tym cywilnego (głównie rzeczowegospadkowego) oraz rodzinnego. Występował przed różnymi organami władzy publicznej, w tym przed sądami (powszechnymi i administracyjnymi) – zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji. Uczestniczył też w licznych konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych, i przebywał za granicą w celach naukowych. Ma doświadczenie w nauczaniu (zwłaszcza prawa) oraz uzyskał uprawnienia pedagogiczne.

 

 


Artykuły autora: Janusz Polanowski

Co grozi za wyrzucenie niepłacącego lokatora na bruk?

Co grozi za wyrzucenie niepłacącego lokatora na bruk?

Jestem właścicielką mieszkania, które przed dwoma miesiącami wynajęłam pewnej kobiecie za kwotę 700 zł za jeden miesiąc. Do tej pory otrzymałam tylko czynsz za jeden miesiąc i połowę ustalonej kaucji. Za drugi miesiąc najemczyni nie zapłaciła nic, ani za najem, ani za...

Problemy z ogrzewaniem w mieszkaniu spółdzielczym

Problemy z ogrzewaniem w mieszkaniu spółdzielczym

W sezonie grzewczym mam problem z ogrzewaniem mojego mieszkania spółdzielczego. Prezes spółdzielni mieszkaniowej tłumaczy, że to wina położenia mieszkania – na IV (ostatnim) piętrze. Od dwóch tygodni w bloku już grzeją, a do mnie jak zwykle nie dociera ciepło....

Właściciel mieszkania nie płacił za prąd, najemcy odcięto elektryczność, co robić?

Właściciel mieszkania nie płacił za prąd, najemcy odcięto elektryczność, co robić?

Córka wynajmowała od 8 miesięcy mieszkanie. Dziś odcięto w nim prąd, zostawiono karteczkę, że jest zadłużenie w płatnościach za energię elektryczną. Córka regularnie wnosiła opłaty za wynajem i ustalone z góry opłaty za prąd. Co może zrobić w tej...

Najemca nie przebywa w mieszkaniu komunalnym, czy gmina wypowie umowę najmu?

Najemca nie przebywa w mieszkaniu komunalnym, czy gmina wypowie umowę najmu?

Jestem głównym najemcą lokalu gminnego. Jest to lokal wynajmowany wcześniej przez moją babcię. Po jej śmierci umowa najmu podpisana została ze mną przez wzgląd na fakt, że jestem tam zameldowany i zamieszkiwałem od 1976 r. aż do śmierci babci w 2011 r. Od kilku lat...

Jak zachować mieszkanie komunalne przy jednoczesnym zakupie innego mieszkania?

Jak zachować mieszkanie komunalne przy jednoczesnym zakupie innego mieszkania?

Jestem najemcą lokalu komunalnego w gminie. Wraz ze mną mieszka moja żona oraz nasze dziecko. Zaczęliśmy zamieszkiwać w tym lokalu jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. W ubiegłym roku wzięliśmy ślub. Wkrótce planujemy zakupić innego mieszkania w tej...

Posiadanie innego lokalu mieszkalnego a mieszkanie komunalne

Posiadanie innego lokalu mieszkalnego a mieszkanie komunalne

Mieszkam z żoną w mieszkaniu gminnym. Żona jest głównym najemcą, a ja mam prawo do zamieszkiwania. Mamy prawo własnościowe do mieszkania, w którym mieszka córka z rodziną. Dowiedziałem się, że możemy dostać wypowiedzenie z powodu prawa...

Zajmowanie mieszkania komunalnego bez tytułu prawnego

Zajmowanie mieszkania komunalnego bez tytułu prawnego

Mieszkam w mieszkaniu komunalnym. Prawo do lokalu otrzymała moja babcia w latach 50-tych, była głównym najemcą. Przed śmiercią, 10 lat temu, zameldowała w nim syna, mojego tatę. Tydzień temu ojciec zmarł. Nie zameldował mnie w mieszkaniu. Mieszkam od 3 lat...

Zameldowanie w mieszkaniu komunalnym - wszystko, co musisz wiedzieć

Zameldowanie w mieszkaniu komunalnym - wszystko, co musisz wiedzieć

Niedawno się ożeniłem. Chciałbym zameldować żonę w mieszkaniu komunalnym , w którym mieszkam z ojcem. Ojciec jest głównym najemcą. Jak to zrobić, jak uzyskać zgodę od zarządu budynków komunalnych? Czy muszę udać się do ZBK z ojcem, czy...

Wynajem mieszkania samotnej matce

Wynajem mieszkania samotnej matce

Chcę wynająć swoje mieszkanie matce samotnie wychowującej dziecko . Czy mogę zabezpieczyć się jakoś od tego, że nie będzie płaciła czynszu lub nie będzie chciała się wyprowadzić po wypowiedzeniu umowy, a ja z powodu dziecka nie będę jej mogła...

Odzyskanie mieszkania komunalnego po wykonanej eksmisji

Odzyskanie mieszkania komunalnego po wykonanej eksmisji

Mimo że eksmisja jest ostatecznością nieraz do niej dochodzi z powodu długów lokatora. Podobnie może być w przypadku zajmowania mieszania komunalnego i zadłużenia związanego z czynszem. Czy jednak po spłacie tych należności najemca może odzyskać mieszkanie komunalne?...

Rozliczenie kaucji za mieszkanie

Rozliczenie kaucji za mieszkanie

Artykuł omawia prawne aspekty wynikające z umowy najmu. Na podstawie polskiego Kodeksu cywilnego, w szczególności przepisów dotyczących najmu (m.in. art. 659 K.c., art. 675 K.c., art. 681 K.c.), przedstawia obowiązki i prawa najemcy oraz wynajmującego. Artykuł koncentruje...

Zwrot kaucji za wynajem mieszkania

Zwrot kaucji za wynajem mieszkania

Zagadnienie przetrzymania kaucji w kontekście najmu mieszkania jest dla wielu osób aktualnym problemem. Podobnie jest u pana Macieja, który jest najemcą. Przez 2 lata wynajmował lokal mieszkalny. Nigdy nie zalegał z czynszem i innymi...

Zameldowanie a prawo do przebywania w mieszkaniu

Zameldowanie a prawo do przebywania w mieszkaniu

Własność to najsilniejszy tytuł prawny, który umożliwia korzystanie i dysponowanie rzeczami. Jednakże nie jest on pozbawiony pewnych ograniczeń. Artykuł 140 Kodeksu cywilnego precyzyjnie określa zakres praw właściciela i zasady korzystania z posiadanych przedmiotów. W...

Brak meldunku a starania o mieszkanie komunalne

Brak meldunku a starania o mieszkanie komunalne

Artykuł porusza złożoną tematykę prawno-administracyjną związaną z procesem meldunkowym w Polsce. Zwraca uwagę na częste nieporozumienia i błędne wyobrażenia dotyczące zarówno praw i obowiązków osób zameldowanych, jak i możliwości wstąpienia w prawa najmu....

Dopisanie dzieci do umowy najmu lokalu komunalnego

Dopisanie dzieci do umowy najmu lokalu komunalnego

W artykule poruszymy kwestię możliwości bycia najemcą lokalu przez osobę niepełnoletnią. Analizując przepisy prawa, w szczególności art. 10 Kodeksu cywilnego, sprawdzimy, jakie są ograniczenia prawne i praktyczne w tej materii. Ponadto przyjrzymy się zasadom wynajmowania...

Jak pozbyć się i wymeldować syna narkomana z domu?

Jak pozbyć się i wymeldować syna narkomana z domu?

Mimo upływu lat ludzie wciąż powielają mity dotyczące zameldowania. W artykule wyjaśniamy, że choć zameldowanie ma znaczenie w różnych aspektach życia publicznego, nie jest tożsame z posiadaniem tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego. Tłumaczymy również prawne...

Rezygnacja z najmu mieszkania dzień po podpisaniu umowy

Rezygnacja z najmu mieszkania dzień po podpisaniu umowy

W artykule omówiona zostanie kwestia prawna dotycząca zwrotu kaucji w kontekście umowy najmu. Poruszone zostaną zagadnienia związane z odpowiedzialnością cywilną i karną, a także przepisy prawa cywilnego regulujące umowy najmu i obowiązki wynikające z nich dla obu...

Właściciel mieszkania nie chce oddać kaucji, co zrobić?

Właściciel mieszkania nie chce oddać kaucji, co zrobić?

Artykuł omawia kwestie prawne związane z odzyskiwaniem kaucji przy wynajmie mieszkania. Zawiera on szczegółową analizę odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. Zwraca uwagę na konieczność udowodnienia faktów oraz możliwość...

Dodatek mieszkaniowy dla najemcy a konsekwencje dla wynajmującego

Dodatek mieszkaniowy dla najemcy a konsekwencje dla wynajmującego

Umowa najmu jest kompleksowym zagadnieniem, które obejmuje wiele aspektów prawnych, regulowanych przez Kodeks cywilny i inne ustawy. Kluczowe dla najemców i wynajmujących są kwestie związane z prawami i obowiązkami stron, a także obowiązkiem meldunkowym oraz konsekwencjami...

Przeróbki instalacji w mieszkaniu spółdzielczym

Przeróbki instalacji w mieszkaniu spółdzielczym

Nabyłem mieszkanie w bloku, na ostatnim piętrze. Pod sufitem i nie tylko jest bardzo dużo rurek odpowietrzających od ogrzewania. Zapytałem w spółdzielni, czy mogę je zlikwidować, ale mi odmówiono, tłumacząc się niejasno problemami technicznymi, jakie wystąpiły...

Przedterminowe zerwanie umowy najmu na czas określony przez najemcę

Przedterminowe zerwanie umowy najmu na czas określony przez najemcę

Rozważając kwestię wynajmu, nieuniknione jest zastanowienie się nad możliwością wcześniejszego rozwiązania umowy najmu. Często pojawia się pytanie, czy wynajmujący musi wyrazić zgodę na zakończenie umowy przed ustalonym w umowie terminem. Artykuł 673 Kodeksu...

Większe koszty ogrzewania poprzez otwarte okna na klatce schodowej, co robić?

Większe koszty ogrzewania poprzez otwarte okna na klatce schodowej, co robić?

Artykuł ten podejmuje kwestię odpowiedzialności za działania szkodzące wspólnocie mieszkaniowej. Omawia różne aspekty prawne i faktyczne takich sytuacji, zwracając uwagę na potrzebę przygotowania odpowiedniej strategii działania. Szczególny nacisk kładziony jest na...

Jak doprowadzić do wyprowadzki brata uzależnionego od alkoholu?

Jak doprowadzić do wyprowadzki brata uzależnionego od alkoholu?

Mój brat jest alkoholikiem i ma sądowy nakaz leczenia się w ośrodku odwykowym. Niestety, wypisał się z niego na własne żądanie. Brat zamieszkuje w mieszkaniu wraz z moją mamą i babcią. Właścicielem tego mieszkania jestem ja (otrzymałam je...

Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej w trakcie sprawy spadkowej

Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej w trakcie sprawy spadkowej

Kilkanaście lat temu zmarł mój ojciec, który wraz z moją mamą był właścicielem mieszkania w spółdzielni mieszkaniowej (oboje są wpisani w akcie notarialnym mieszkania). Sprawa spadkowa nie została jeszcze zakończona i w zasadzie teraz do mieszkania mają...

Czy stracę mieszkanie komunalne po otrzymaniu mieszkania w darowiźnie?

Czy stracę mieszkanie komunalne po otrzymaniu mieszkania w darowiźnie?

Posiadam mieszkanie komunalne z zasobów gminy w dużym mieście. Czy mogę przyjąć darowiznę mieszkania własnościowego? Czy stracę mieszkanie komunalne po otrzymaniu mieszkania w darowiźnie i będę jego właścicielem?

Właściciel żąda pokrycia kosztów remontu wynajmowanego mieszkania, co zrobić?

Właściciel żąda pokrycia kosztów remontu wynajmowanego mieszkania, co zrobić?

Właściciel mieszkania po mojej wyprowadzce nie chce oddać mi kaucji, a nawet żąda ode mnie dopłaty. Moim zdaniem mieszkanie nie wymaga żadnego remontu, było normalnie użytkowane i widoczne ślady są typowe po pewnym czasie zamieszkiwania. Dodatkowo właściciel wymaga ode...

Wykup mieszkania komunalnego od gminy a dług głównego najemcy

Wykup mieszkania komunalnego od gminy a dług głównego najemcy

Chciałabym wykupić mieszkanie komunalne od gminy, za które płacę od 30 lat i jestem tam zameldowana wraz ojcem i córką. Ojciec ma dług ok. 40 tys. zł, a to on jest głównym najemnicą. Od pół roku ojciec pobiera rentę rodzinną po śmierci mamy...

Sfinansowanie wykupu mieszkania komunalnego z bonifikatą w zamian za darowiznę

Sfinansowanie wykupu mieszkania komunalnego z bonifikatą w zamian za darowiznę

Od kilkunastu lat mieszkam wraz z żoną i córką w mieszkaniu komunalnym, gdzie zameldowani są również moi teściowie. Teściowa jest głównym najemcą mieszkania. Uchwała Prezydenta Miasta przewiduje, że wykorzystanie bonifikaty przy wykupie takiego mieszkania jest...

Jak dokonać zamiany mieszkania komunalnego na spółdzielcze?

Jak dokonać zamiany mieszkania komunalnego na spółdzielcze?

Potrzebuję porady w zakresie zamiany mieszkania kwaterunkowego (komunalnego) na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Moja babcia jest głównym najemcą mieszkania od gminy, ja z moją niepełnoletnią córką jesteśmy u niej zameldowane, ale tam nie mieszkamy. Mój...

Wniosek o zgodę na zabudowanie części korytarza a brak odpowiedzi spółdzielni

Wniosek o zgodę na zabudowanie części korytarza a brak odpowiedzi spółdzielni

Przed 4 miesiącami złożyłam w spółdzielni mieszkaniowej pismo o wyrażenie zgody na zabudowę części korytarza przyległego do mojego mieszkania w bloku (większość korytarzy jest tak zabudowanych). Zabudowa to krata zamontowana w części korytarza, która nie...

Wynajęcie mieszkania przez żonę bez zgody męża i bez rozdzielności majątkowej

Wynajęcie mieszkania przez żonę bez zgody męża i bez rozdzielności majątkowej

Mieszkamy w wynajmowanym mieszkaniu. Ostatnio nie układa nam się z żoną. Ona zagroziła, że się wyprowadzi i wynajmie inne mieszkanie. Wiem, że ze swojej pensji nie jest w stanie utrzymać drugiego mieszkania. Musiałaby wziąć pożyczkę w banku lub...

Rezygnacja ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na rzecz byłej żony

Rezygnacja ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na rzecz byłej żony

Przed 30 laty otrzymałem lokatorskie spółdzielcze mieszkanie. Mieszkanie jest ze spłaconym kredytem – nie zostało przekształcone w mieszkanie własnościowe spółdzielcze. Pięć lat temu rozwiodłem się. Warunkiem byłej żony było, aby została współczłonkiem...

Wynajmujący żąda wymiany podłogi za powstałe rysy

Wynajmujący żąda wymiany podłogi za powstałe rysy

Mam problem z wynajmującym mi mieszkanie. W czasie użytkowania mieszkania, a konkretnie podłogi panelowej, powstały na dwóch panelach niewielkie rysy, które można spolerować lub usunąć płynem do usuwania rys. Wynajmujący je zauważył i zażądał wymiany całej...

Opłaty za garaż we wspólnocie mieszkaniowej z którego nie korzystam

Opłaty za garaż we wspólnocie mieszkaniowej z którego nie korzystam

Jestem właścicielką lokalu mieszkalnego we wspólnocie mieszkaniowej. Moje mieszkanie jest na parterze. Nie posiadam ani komórki lokatorskiej, ani miejsca garażowego w garażu podziemnym przynależnym do wspólnoty, ale w opłatach miesięcznych jest pobierana ode mnie kwota...

Sprzeciw na podwyższenie funduszu remontowego

Sprzeciw na podwyższenie funduszu remontowego

Jestem właścicielem mieszkanka we wspólnocie (11 mieszkań o różnym metrażu). Zarząd stwierdził, że potrzebna jest wymiana dachu w budynku i trzeba to zrobić szybko. W kasie wspólnoty brak na to środków. Przez lata wspólnota płaciła niską stawkę na fundusz...

Jak przekazać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego byłej żonie?

Jak przekazać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego byłej żonie?

Jak mogę przepisać mieszkanie, w którym jestem głównym najemcą, na byłą żonę? Mieszkanie jest spółdzielcze. Chodzi o to, aby została głównym lokatorem i nie straciła mieszkania, kiedy ja się wymelduję. Umowa ze spółdzielnią została podpisana jeszcze przed...

Zgoda na powiększenie piwnicy w bloku

Zgoda na powiększenie piwnicy w bloku

Mam mieszkanie zakupione na kredyt hipoteczny w bloku, którym zarządza (z rozpędu) spółdzielnia mieszkaniowa. Nie jestem jej członkiem. Nie ma organów wspólnoty mieszkaniowej. Chciałbym zagospodarować wnękę w piwnicach, powiększając tym samym swoją piwnicę....

Zgoda wspólnoty mieszkaniowej na powiększenie okien w mieszkaniu

Zgoda wspólnoty mieszkaniowej na powiększenie okien w mieszkaniu

Planuję powiększenie okien w mieszkaniu i zrobienie balkonów. Wiąże się to z przebudową dachu. W jakiej formie powinnam uzyskać zgodę od wspólnoty mieszkaniowej?

Uciążliwi lokatorzy mieszkań komunalnych

Uciążliwi lokatorzy mieszkań komunalnych

Mam mieszkanie własnościowe w bloku, w którym są również lokale komunalne. Zamieszkują je osoby pijące, awanturujące się, zalegające z czynszem. Jest tak od lat. Cierpią z tego powodu właściciele mieszkań. Urząd gminy o wszystkim wie, ale nie reaguje....

Czy można zasiedzieć mieszkanie służbowe?

Czy można zasiedzieć mieszkanie służbowe?

Jestem policyjnym emerytem. Od przeszło 20 lat mieszkam w mieszkaniu służbowym będącym w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji. Mieszkanie przyznano mi decyzją i mogę w nim mieszkać z żoną do śmierci. W budynku, w którym mieszkam, są...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem
Szukamy prawnika »