Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Usunięcie szkód przez spółdzielnię powstałych w trakcie naprawy

Marek Gola • Opublikowane: 2017-02-20

Jestem właścicielką mieszkania wykupionego od spółdzielni mieszkaniowej. Ostatnio poinformowano mnie, że konieczna jest naprawa pionu wodociągowego. Naprawa wiąże się z koniecznością wyburzenia części ściany w pomieszczeniu WC. Jakie są obowiązki spółdzielni w zakresie usunięcia szkód powstałych w trakcie naprawy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych zwana dalej u.s.m.

Z treści Pani pytania wynika, że dysponuje Pani prawem do lokalu znajdującego się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej. Ostatnimi czasy została Pani powiadomiona o konieczności udostępnienia lokalu celem naprawy pionu wodociągowego. Naprawa wiąże się z koniecznością wyburzenia części ściany w pomieszczeniu WC.

W pierwszej kolejności zasadnym jest wskazanie, iż zgodnie z art. 61 ust. 4 u.s.m., jeżeli lokal lub budynek wymaga remontu obciążającego spółdzielnię lub przebudowy spółdzielnia może żądać od osób korzystających z tego lokalu lub budynku jego udostępnienia w celu wykonania koniecznych robót po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Jeżeli rodzaj remontu tego wymaga, osoby korzystające z lokalu lub budynku obowiązane są na żądanie i koszt spółdzielni w uzgodnionym terminie przenieść się do lokalu zamiennego na okres wykonywania remontu, ściśle oznaczony i podany do wiadomości zainteresowanych. Okres ten nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Obowiązkiem spółdzielni mieszkaniowej jest natomiast doprowadzenie do stanu, jak sprzed remontu, tj. jeżeli wymaga tego sztuka budowlana i skutki przeprowadzonego remontu – zamurowanie ściany na nowo i położenie kafelek ściennych. Nie ma jednak prawnego powszechnego obowiązku położenia takich samych kafelek, jak te sprzed remontu, chyba że co innego wynika z treści regulaminu, na podstawie którego taki remont jest przeprowadzany. Niestety, ale Pani przypadek nie jest odosobniony, a wręcz powszechny, albowiem stawiane przed 30, 40 laty budynki coraz częściej wymagają remontów w zakresie sieci mediów, co z kolei powoduje, że powszechne stają się niedogodności dla korzystających z takich lokali.

Co do zasady, nie znając treści regulaminu, można wskazać, że spółdzielnia ma obowiązek doprowadzenia pomieszczenia, w którym przeprowadza remont do stanu, jak sprzed remontu, chyba że względy techniczne stoją temu na przeszkodzie, ale nie ma jednocześnie obowiązku położenia takich samych płytek, jak dotychczas Pani posiada. Spółdzielnia winna jednak zapłacić za nowe płytki, ale jedynie w zakresie zniszczonych w czasie remontu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Przeróbki instalacji w mieszkaniu spółdzielczym

Nabyłem mieszkanie w bloku, na ostatnim piętrze. Pod sufitem i nie tylko jest bardzo dużo rurek odpowietrzających od ogrzewania. Zapytałem...

 

Wypłata wkładu lokatorskiego przy opuszczaniu mieszkania

Przed laty wraz z mężem zamieszkałam w mieszkaniu spółdzielczym. Mąż wpłacił stosowny wkład. Kilka lat temu małżonek zmarł. Ja obecnie sama...

 

Działania spółdzielni przed stwierdzeniem praw do spadku

Sprawa dotyczy mieszkania spółdzielczego. Mieszkanie po zmarłych rodzicach użytkował brat – w związku z tym, że nie opłacał czynszu,...

 

Sprzedaż mieszkania odziedziczonego po rodzicach

Czy własnościowe mieszkanie odziedziczone po rodzicach można od razu sprzedać (oczywiście po uregulowaniu wymaganych formalności dziedziczenia)?

 

Zamontowanie klimatyzatorów bez zgody wspólnoty

Zamontowałem dwa klimatyzatory zewnętrzne bez zgody wspólnoty (w tym wypadku zarządzającego dewelopera,bo nie było żadnych aktów notarialnych)....

 

Żądanie przez spółdzielnię opłat eksploatacyjnych od właściciela lokalu

Osoba prawna była właścicielem lokalu, który posiadał status spółdzielczego własnościowego lokalu użytkowego. W wyniku przekształcenia jest teraz...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »