Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Usunięcie szkód przez spółdzielnię powstałych w trakcie naprawy

Marek Gola • Opublikowane: 2017-02-20 • Aktualizacja: 2021-07-03

Jestem właścicielką mieszkania wykupionego od spółdzielni mieszkaniowej. Ostatnio poinformowano mnie, że konieczna jest naprawa pionu wodociągowego. Naprawa wiąże się z koniecznością wyburzenia części ściany w pomieszczeniu WC. Jakie są obowiązki spółdzielni w zakresie usunięcia szkód powstałych w trakcie naprawy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Usunięcie szkód przez spółdzielnię powstałych w trakcie naprawy

Przeprowadzanie remontu w mieszkaniu

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych zwana dalej u.s.m.

Z treści Pani pytania wynika, że dysponuje Pani prawem do lokalu znajdującego się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej. Ostatnimi czasy została Pani powiadomiona o konieczności udostępnienia lokalu celem naprawy pionu wodociągowego. Naprawa wiąże się z koniecznością wyburzenia części ściany w pomieszczeniu WC.

W pierwszej kolejności zasadnym jest wskazanie, iż zgodnie z art. 61 ust. 4 u.s.m., jeżeli lokal lub budynek wymaga remontu obciążającego spółdzielnię lub przebudowy spółdzielnia może żądać od osób korzystających z tego lokalu lub budynku jego udostępnienia w celu wykonania koniecznych robót po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Jeżeli rodzaj remontu tego wymaga, osoby korzystające z lokalu lub budynku obowiązane są na żądanie i koszt spółdzielni w uzgodnionym terminie przenieść się do lokalu zamiennego na okres wykonywania remontu, ściśle oznaczony i podany do wiadomości zainteresowanych. Okres ten nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Obowiązkiem spółdzielni mieszkaniowej jest natomiast doprowadzenie do stanu, jak sprzed remontu, tj. jeżeli wymaga tego sztuka budowlana i skutki przeprowadzonego remontu – zamurowanie ściany na nowo i położenie kafelek ściennych. Nie ma jednak prawnego powszechnego obowiązku położenia takich samych kafelek, jak te sprzed remontu, chyba że co innego wynika z treści regulaminu, na podstawie którego taki remont jest przeprowadzany. Niestety, ale Pani przypadek nie jest odosobniony, a wręcz powszechny, albowiem stawiane przed 30, 40 laty budynki coraz częściej wymagają remontów w zakresie sieci mediów, co z kolei powoduje, że powszechne stają się niedogodności dla korzystających z takich lokali.

Co do zasady, nie znając treści regulaminu, można wskazać, że spółdzielnia ma obowiązek doprowadzenia pomieszczenia, w którym przeprowadza remont do stanu, jak sprzed remontu, chyba że względy techniczne stoją temu na przeszkodzie, ale nie ma jednocześnie obowiązku położenia takich samych płytek, jak dotychczas Pani posiada. Spółdzielnia winna jednak zapłacić za nowe płytki, ale jedynie w zakresie zniszczonych w czasie remontu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »