Co mam zrobić z rzeczami byłego najemcy?

• Data: 2024-05-21 • Autor: Tomasz Krupiński

Kilka miesięcy temu wynajmowałem mieszkanie i rozstałem się z najemcą w raczej nieprzyjemnych okolicznościach. W moim mieszkaniu pozostały jego rzeczy. Proponowałem mu odbiór jego mienia oczekując, że podpisze przy tym oświadczenie, że odebrał całą swoją własność, ale odmówił. Teraz chciałbym opróżnić swoje mieszkanie z tych rzeczy, lecz nie wiem, jak zrobić to najbezpieczniej. Głupio mi wynosić rzeczy najemcy na śmietnik i najchętniej zawiózłbym je wszystkie na policję, ale nie sądzę, aby oni chcieli się w to angażować. Co mam zrobić z rzeczami byłego najemcy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Co mam zrobić z rzeczami byłego najemcy?

Były najemca zostawił swoje rzeczy w wynajmowanym mieszkaniu

Nie wiem jakiego rodzaju rzeczy pozostawił najemca oraz czy ma Pan z nim jakikolwiek kontakt. Otóż rzeczy najemcy stanowią jego własność i ich samowolne wyzbycie mogłoby Pana narazić na odpowiedzialność cywilnoprawną, ale i karną.

Kwestię pozostawienia rzeczy przez najemcę możemy traktować także jako porzucenie. Instytucja porzucenia regulowana jest w art 180 K.c. Istotą porzucenia jest wyzbycie się własności rzeczy ruchomej przez jej porzucenie i wymaga, ażeby porzucenie było wyrazem woli rezygnacji z własności.

W przypadku jednak porzucenia rzeczy przez jej właściciela bez zamiaru wyzbycia się jej własności, rzecz porzuconą trzeba będzie traktować jak rzecz zgubioną.

Rzecz porzucona przez właściciela w zamiarze wyzbycia się własności staje się zaś z chwilą porzucenia rzeczą niczyją. Rzecz niczyją każdy może objąć w posiadanie. W tym przypadku były najemca nie będzie mógł oskarżyć właściciela mieszkania o zawłaszczenie rzeczy, ponieważ rzecz nie będzie już jego własnością.

Zobacz również: Rzeczy pozostawione przez najemcę

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Komu przekazać rzeczy zostawione przez byłego najemcę?

W przypadku zaś rzeczy porzuconej bez zamiaru wyzbycia się prawa własności osoba, która znalazła taką rzecz, powinna niezwłocznie zawiadomić o tym osobę uprawnioną do jej odbioru. Jeżeli jednak znalazca nie wie, kto jest uprawniony do odbioru rzeczy, albo jeżeli nie zna miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, powinien niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu właściwy organ państwowy (art. 183 Kodeksu cywilnego). Właściwym organem państwowym jest starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej. Pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz rzeczy mające wartość naukową lub artystyczną znalazca powinien oddać niezwłocznie na przechowanie właściwemu organowi państwowemu, inne zaś rzeczy znalezione – tylko na żądanie tego organu (art. 184 K.c.).

Sugeruję więc skierować wezwanie do byłego najemcy, wyznaczając mu odpowiedni termin do odbioru pod rygorem uznania, iż rzecz zostanie uznana za niczyją. Oczywiście wezwanie musi zostać odebrane przez najemcę.

W innym wypadku dokumenty należy złożyć na najbliższym posterunku policji a rzeczy wartościowe nawet do depozytu.

Zobacz również: Umowa najmu na dwie osoby a wypowiedzenie

Przykłady

 
Pozostawione Meble i Sprzęty AGD

Pan Jan wynajmował swoje mieszkanie studentowi, który wyprowadził się nagle, pozostawiając za sobą meble oraz sprzęty AGD. Pomimo prób kontaktu, najemca nie odpowiedział na żadne wiadomości. Jan zdecydował się na formalne podejście i wysłał oficjalne wezwanie do odbioru rzeczy, dając byłemu najemcy 14 dni na ich odebranie. W piśmie zaznaczył, że jeśli rzeczy nie zostaną odebrane, uzna je za porzucone i przekaże do właściwego organu. Po upływie terminu, Jan skontaktował się ze starostwem, które przejęło rzeczy na przechowanie.

 
Porzucone Ubrania i Książki

Pani Maria wynajmowała kawalerkę młodemu mężczyźnie, który po zakończeniu najmu pozostawił w szafach ubrania i książki. Maria napisała do niego z prośbą o odbiór rzeczy i przygotowała oświadczenie do podpisania. Najemca jednak odmówił przyjazdu i odbioru swoich rzeczy. Maria skierowała się do lokalnej policji, informując o sytuacji, ale uzyskała informację, że takie sprawy nie są w ich kompetencji. Zdecydowała się więc na samodzielne przekazanie rzeczy do lokalnej przechowalni rzeczy znalezionych po uprzednim powiadomieniu starostwa.

 
Osobiste Przedmioty i Dokumenty

Pan Tomasz miał lokatora, który po zakończeniu najmu zostawił w mieszkaniu wiele osobistych przedmiotów, w tym dokumenty. Tomasz próbował skontaktować się z najemcą telefonicznie i mailowo, ale bezskutecznie. Postanowił wysłać list polecony z wezwaniem do odbioru rzeczy, informując, że po 30 dniach przekaże je odpowiednim władzom. Po upływie tego czasu i braku reakcji ze strony najemcy, Tomasz zgłosił sprawę do urzędu gminy, który przejął odpowiedzialność za przechowanie dokumentów i innych wartościowych rzeczy.

Podsumowanie

 

Pozostawienie rzeczy przez byłego najemcę może być skomplikowaną sytuacją, wymagającą ostrożnego podejścia. Właściciel powinien formalnie wezwać najemcę do odbioru rzeczy, a w razie braku reakcji, skontaktować się z odpowiednimi organami, takimi jak starostwo, aby uniknąć odpowiedzialności prawnej. Działanie zgodnie z przepisami prawa pozwoli zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami ze strony byłego najemcy.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu problemów prawnych związanych z pozostawionymi rzeczami przez byłego najemcę? Skontaktuj się z nami, oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w przygotowaniu niezbędnych pism.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Tomasz Krupiński

O autorze: Tomasz Krupiński

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie lokalowym (wykup mieszkań, najem, eksmisje, zasiedzenia itp.) oraz w prawie rodzinnym (rozwody, alimenty, podział majątku itp.). Doradza też wspólnotom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości (sam również ma uprawnienia zarządcy). Prowadzi własną kancelarię i reprezentuje naszych klientów w sądach.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »