Kategoria: Najem

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co mam zrobić z rzeczami byłego najemcy?

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-04-07

Kilka miesięcy temu wynajmowałem mieszkanie i rozstałem się z najemcą w raczej nieprzyjemnych okolicznościach. W moim mieszkaniu pozostały jego rzeczy. Proponowałem mu odbiór jego mienia oczekując, że podpisze przy tym oświadczenie, że odebrał całą swoją własność, ale odmówił. Teraz chciałbym opróżnić swoje mieszkanie z tych rzeczy, lecz nie wiem, jak zrobić to najbezpieczniej. Głupio mi wynosić rzeczy najemcy na śmietnik i najchętniej zawiózłbym je wszystkie na policję, ale nie sądzę, aby oni chcieli się w to angażować. Co mam zrobić z rzeczami byłego najemcy?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Nie wiem jakiego rodzaju rzeczy pozostawił najemca oraz czy ma Pan z nim jakikolwiek kontakt. Otóż rzeczy najemcy stanowią jego własność i ich samowolne wyzbycie mogłoby Pana narazić na odpowiedzialność cywilnoprawną, ale i karną.

Kwestię pozostawienia rzeczy przez najemcę możemy traktować także jako porzucenie. Instytucja porzucenia regulowana jest w art 180 K.c. Istotą porzucenia jest wyzbycie się własności rzeczy ruchomej przez jej porzucenie i wymaga, ażeby porzucenie było wyrazem woli rezygnacji z własności.

W przypadku jednak porzucenia rzeczy przez jej właściciela bez zamiaru wyzbycia się jej własności, rzecz porzuconą trzeba będzie traktować jak rzecz zgubioną.

Rzecz porzucona przez właściciela w zamiarze wyzbycia się własności staje się zaś z chwilą porzucenia rzeczą niczyją. Rzecz niczyją każdy może objąć w posiadanie. W tym przypadku były najemca nie będzie mógł oskarżyć właściciela mieszkania o zawłaszczenie rzeczy, ponieważ rzecz nie będzie już jego własnością.

W przypadku zaś rzeczy porzuconej bez zamiaru wyzbycia się prawa własności osoba, która znalazła taką rzecz, powinna niezwłocznie zawiadomić o tym osobę uprawnioną do jej odbioru. Jeżeli jednak znalazca nie wie, kto jest uprawniony do odbioru rzeczy, albo jeżeli nie zna miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, powinien niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu właściwy organ państwowy (art. 183 Kodeksu cywilnego). Właściwym organem państwowym jest starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej. Pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz rzeczy mające wartość naukową lub artystyczną znalazca powinien oddać niezwłocznie na przechowanie właściwemu organowi państwowemu, inne zaś rzeczy znalezione – tylko na żądanie tego organu (art. 184 K.c.).

Sugeruję więc skierować wezwanie do byłego najemcy, wyznaczając mu odpowiedni termin do odbioru pod rygorem uznania, iż rzecz zostanie uznana za niczyją. Oczywiście wezwanie musi zostać odebrane przez najemcę.

W innym wypadku dokumenty należy złożyć na najbliższym posterunku policji a rzeczy wartościowe nawet do depozytu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »