Kategoria: Najem

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co mam zrobić z rzeczami byłego najemcy?

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-04-07

Kilka miesięcy temu wynajmowałem mieszkanie i rozstałem się z najemcą w raczej nieprzyjemnych okolicznościach. W moim mieszkaniu pozostały jego rzeczy. Proponowałem mu odbiór jego mienia oczekując, że podpisze przy tym oświadczenie, że odebrał całą swoją własność, ale odmówił. Teraz chciałbym opróżnić swoje mieszkanie z tych rzeczy, lecz nie wiem, jak zrobić to najbezpieczniej. Głupio mi wynosić rzeczy najemcy na śmietnik i najchętniej zawiózłbym je wszystkie na policję, ale nie sądzę, aby oni chcieli się w to angażować. Co mam zrobić z rzeczami byłego najemcy?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Nie wiem jakiego rodzaju rzeczy pozostawił najemca oraz czy ma Pan z nim jakikolwiek kontakt. Otóż rzeczy najemcy stanowią jego własność i ich samowolne wyzbycie mogłoby Pana narazić na odpowiedzialność cywilnoprawną, ale i karną.

Kwestię pozostawienia rzeczy przez najemcę możemy traktować także jako porzucenie. Instytucja porzucenia regulowana jest w art 180 K.c. Istotą porzucenia jest wyzbycie się własności rzeczy ruchomej przez jej porzucenie i wymaga, ażeby porzucenie było wyrazem woli rezygnacji z własności.

W przypadku jednak porzucenia rzeczy przez jej właściciela bez zamiaru wyzbycia się jej własności, rzecz porzuconą trzeba będzie traktować jak rzecz zgubioną.

Rzecz porzucona przez właściciela w zamiarze wyzbycia się własności staje się zaś z chwilą porzucenia rzeczą niczyją. Rzecz niczyją każdy może objąć w posiadanie. W tym przypadku były najemca nie będzie mógł oskarżyć właściciela mieszkania o zawłaszczenie rzeczy, ponieważ rzecz nie będzie już jego własnością.

W przypadku zaś rzeczy porzuconej bez zamiaru wyzbycia się prawa własności osoba, która znalazła taką rzecz, powinna niezwłocznie zawiadomić o tym osobę uprawnioną do jej odbioru. Jeżeli jednak znalazca nie wie, kto jest uprawniony do odbioru rzeczy, albo jeżeli nie zna miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, powinien niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu właściwy organ państwowy (art. 183 Kodeksu cywilnego). Właściwym organem państwowym jest starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej. Pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz rzeczy mające wartość naukową lub artystyczną znalazca powinien oddać niezwłocznie na przechowanie właściwemu organowi państwowemu, inne zaś rzeczy znalezione – tylko na żądanie tego organu (art. 184 K.c.).

Sugeruję więc skierować wezwanie do byłego najemcy, wyznaczając mu odpowiedni termin do odbioru pod rygorem uznania, iż rzecz zostanie uznana za niczyją. Oczywiście wezwanie musi zostać odebrane przez najemcę.

W innym wypadku dokumenty należy złożyć na najbliższym posterunku policji a rzeczy wartościowe nawet do depozytu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z najmem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Kontrola zasadności najmu

Jestem głównym najemcą lokalu komunalnego. Mam zamiar złożyć wniosek o wykup tego mieszkania. Obecnie w mieszkaniu jestem zameldowany wraz...

Jak pozbyć się najemcy z mieszkania?

Wynajmuję mieszkanie pewnemu panu. Umowa skończyła się. Pan już przed końcem umowy miał zaległości finansowe. Kilka razy mówił, że mi zapłaci, ale do...

Zakup budynku szkoły z lokatorem

5 lat temu kupiłem budynek po byłej szkole od urzędu gminy. W budynku wydzielona była część mieszkalna około, którą wynajmował od gminy lokator....

Czas zawarcia umowy najmu okazjonalnego

Mam do wynajęcia mieszkanie. Chcę wynająć je obywatelowi Ukrainy, który ma umowę o pracę w Polsce. Czy możliwy jest najem okazjonalny? Jaki jest...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »