Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nakaz eksmisji z lokalu socjalnego a przyznanie nowego lokalu

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Niecałe 20 lat temu dostaliśmy nakaz eksmisji do lokalu socjalnego – wyrok był na mamę, brata i na mnie. Teraz dostałam pismo, że przyznano mi lokal. Zmieniła się jednak nasza sytuacja. Mama nie żyje, a ja mam dzieci. Czy mogę odmówić przyjęcia lokalu w tych okolicznościach?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nakaz eksmisji z lokalu socjalnego a przyznanie nowego lokalu

Skuteczność wyroku eksmisyjnego z przyznaniem lokalu socjalnego

Art. 14 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego wskazuje, że: „w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy”. Skoro jedna z tych osób nie żyje, to absolutnie nie oznacza, że ów wyrok jest nieważny czy że przyznanie lokalu zgodnie z wyrokiem innym osobom nim objętym jest nieskuteczne i uprawnia je do odmowy. Nadal bowiem wobec Pani i brata ów wyrok jest skuteczny.

Skoro oferta lokalu socjalnego została złożona, to winna Pani się wyprowadzić dobrowolnie, jeśli bowiem odmówi Pani przyjęcia oferty, to zostanie wykonana eksmisja (przymusowe opróżnienie mieszkania).

Zobacz również: Pozew o eksmisję i zapłatę za bezumowne korzystanie z lokalu wzór

Odmowa przyjęcia lokalu socjalnego

W doktrynie i orzecznictwie sądowym od lat wskazuje się jednogłośnie, że nieuzasadniona odmowa zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, który spełnia wymogi określone przepisami prawa, powoduje bezpowrotne wygaśnięcie uprawnienia do lokalu socjalnego i w efekcie wykonanie eksmisji. Co więcej, art. 18 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów wskazuje, że „osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie”. A zatem za każdy dzień przebywania w lokalu od dnia nieuzasadnionej odmowy przyjęcia oferty lokalu socjalnego będzie Pani zobowiązana płacić odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu, z którego winna się Pani wyprowadzić.

Skoro, zgodnie z art. 22 ustawy o ochronie praw lokatorów, lokalem socjalnym jest lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, a lokal ten może być o obniżonym standardzie, to jeśli taki został Pani zaoferowany, nie może Pani odmówić jego przyjęcia bez skutków opisanych wyżej. Odmówić można tylko wówczas gdy lokal odbiega od tego, co wskazane w art. 22.

Zobacz również: Odmowa przyjęcia lokalu socjalnego wzór

 

Zmiana sytuacji i brak spełniania warunków przez lokal

Co do tego, że dzieci nie są objęte wyrokiem sądowym nakazującym eksmisję, bowiem zrodziły się w okresie pomiędzy jego wydaniem a przyznaniem lokalu, również nie jest to podstawą do omowy przyjęcia lokalu socjalnego, chyba że wówczas nie zostaną spełnione warunki z art. 22. Wówczas informuje Pani o tym gminę i wskazuje podstawę odmowy, tj. brak zapewnienia 5 m2 na jednego członka gospodarstwa domowego. Załącza Pani wówczas akty urodzenia dzieci, aby wykazać, że zrodziły się po wydaniu wyroku eksmisyjnego. Wówczas gmina będzie poszukiwać większego lokalu.

Zobacz również: Jak napisać odmowę przyjęcia mieszkania komunalnego?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl