Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nowy podział części wspólnych nieruchomości w domu jednorodzinnym z dwoma lokalami mieszkalnymi po adaptacji poddasza

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2018-08-27

W domu jednorodzinnym są wyodrębnione dwa lokale mieszkalne. Każdy lokal posiada księgę wieczystą. Właściciel lokalu drugiego pozyskał dodatkową powierzchnię mieszkalną na poddaszu – zgodnie z prawem budowlanym. Jego udział ułamkowy w budynku znacząco wzrósł. Czy teraz może wymusić nowy, bardziej korzystny dla niego podział części wspólnych nieruchomości – piwnicy oraz ogrodu? Aktualnie działka i piwnice są podzielone do wspólnego i samoistnego użytkowania.

Monika Cieszyńska

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Każdemu z Panów – jako odrębnemu właścicielowi – przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Zatem nie ma wątpliwości, iż ogród stanowi część nieruchomości wspólnej. Natomiast status piwnicy może być dwojaki: może stanowić albo pomieszczenie przynależne, albo właśnie część nieruchomości wspólnej.

W tym pierwszym przypadku stanowi część składową lokalu i dzieli jego byt prawny. Pomieszczenie przynależne – w przeciwieństwie do części nieruchomości wspólnej – przeznaczone jest do wyłącznego użytkowania przez właściciela określonej nieruchomości lokalowej. W celu rozstrzygnięcia, czy w niniejszym przypadku piwnica stanowi pomieszczenie przynależne, czy też część nieruchomości wspólnej, należy zajrzeć do księgi wieczystej. Jeśli piwnica została ujawniona w księdze wieczystej prowadzonej dla konkretnego lokalu mieszkalnego, to należy przyjąć, że stanowi jego przynależność. W przeciwnym razie jest częścią nieruchomości wspólnej.

Zasadą jest, iż każdy z właścicieli wyodrębnionego lokalu ma równe prawo do korzystania z nieruchomości wspólnej niezależnie od wielkości swojego udziału, chyba że właściciele ustali między sobą inny sposób użytkowania części nieruchomości wspólnej na mocy odrębnej umowy (tzw. podział rzeczy do używania). Powyższa zasada znajduje uzasadnienie w art. 206 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Treść art. 206 Kodeksu cywilnego wskazuje więc, iż każdy ze współwłaścicieli może jednocześnie całą rzecz posiadać, a także z całej rzeczy korzystać. Innymi słowy prawo każdego ze współwłaścicieli nie jest ograniczone do części nieruchomości zgodnej z posiadanym udziałem. Powyższe uprawnienie jest limitowane (ograniczone) wyłącznie tożsamym uprawnieniem każdego z pozostałych współwłaścicieli. 

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Odnosząc powyższe do Pana pytania, należy stwierdzić, iż bez Pana zgody właściciel lokalu nr 2 nie może ograniczyć Pana ostatniego posiadania (użytkowania części nieruchomości wspólnej) tylko z tego powodu, że jego udział w nieruchomości wspólnej uległ zwiększeniu.  Z treści pytania domniemam bowiem, że kiedyś ustaliście między sobą sposób użytkowania ogrodu i piwnicy.

Zatem właściciel lokalu nr 2 nie może teraz samowolnie ustalić, iż od momentu zwiększenia się jego udziału w część nieruchomości wspólnej użytkować on będzie Pana kosztem większą część ogrodu czy piwnicy stanowiącej część nieruchomości wspólnej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »