Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nowy podział części wspólnych nieruchomości w domu jednorodzinnym z dwoma lokalami mieszkalnymi po adaptacji poddasza

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2018-08-27

W domu jednorodzinnym są wyodrębnione dwa lokale mieszkalne. Każdy lokal posiada księgę wieczystą. Właściciel lokalu drugiego pozyskał dodatkową powierzchnię mieszkalną na poddaszu – zgodnie z prawem budowlanym. Jego udział ułamkowy w budynku znacząco wzrósł. Czy teraz może wymusić nowy, bardziej korzystny dla niego podział części wspólnych nieruchomości – piwnicy oraz ogrodu? Aktualnie działka i piwnice są podzielone do wspólnego i samoistnego użytkowania.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Każdemu z Panów – jako odrębnemu właścicielowi – przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Zatem nie ma wątpliwości, iż ogród stanowi część nieruchomości wspólnej. Natomiast status piwnicy może być dwojaki: może stanowić albo pomieszczenie przynależne, albo właśnie część nieruchomości wspólnej.

W tym pierwszym przypadku stanowi część składową lokalu i dzieli jego byt prawny. Pomieszczenie przynależne – w przeciwieństwie do części nieruchomości wspólnej – przeznaczone jest do wyłącznego użytkowania przez właściciela określonej nieruchomości lokalowej. W celu rozstrzygnięcia, czy w niniejszym przypadku piwnica stanowi pomieszczenie przynależne, czy też część nieruchomości wspólnej, należy zajrzeć do księgi wieczystej. Jeśli piwnica została ujawniona w księdze wieczystej prowadzonej dla konkretnego lokalu mieszkalnego, to należy przyjąć, że stanowi jego przynależność. W przeciwnym razie jest częścią nieruchomości wspólnej.

Zasadą jest, iż każdy z właścicieli wyodrębnionego lokalu ma równe prawo do korzystania z nieruchomości wspólnej niezależnie od wielkości swojego udziału, chyba że właściciele ustali między sobą inny sposób użytkowania części nieruchomości wspólnej na mocy odrębnej umowy (tzw. podział rzeczy do używania). Powyższa zasada znajduje uzasadnienie w art. 206 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Treść art. 206 Kodeksu cywilnego wskazuje więc, iż każdy ze współwłaścicieli może jednocześnie całą rzecz posiadać, a także z całej rzeczy korzystać. Innymi słowy prawo każdego ze współwłaścicieli nie jest ograniczone do części nieruchomości zgodnej z posiadanym udziałem. Powyższe uprawnienie jest limitowane (ograniczone) wyłącznie tożsamym uprawnieniem każdego z pozostałych współwłaścicieli. 

Odnosząc powyższe do Pana pytania, należy stwierdzić, iż bez Pana zgody właściciel lokalu nr 2 nie może ograniczyć Pana ostatniego posiadania (użytkowania części nieruchomości wspólnej) tylko z tego powodu, że jego udział w nieruchomości wspólnej uległ zwiększeniu.  Z treści pytania domniemam bowiem, że kiedyś ustaliście między sobą sposób użytkowania ogrodu i piwnicy.

Zatem właściciel lokalu nr 2 nie może teraz samowolnie ustalić, iż od momentu zwiększenia się jego udziału w część nieruchomości wspólnej użytkować on będzie Pana kosztem większą część ogrodu czy piwnicy stanowiącej część nieruchomości wspólnej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Czy potrzebna zgoda wspólnoty mieszkaniowej na wymianę witryny na drzwi?

Jestem właścicielem lokalu użytkowego, który znajduje się w lokalu mieszkalnym. Zamierzam zamontować dodatkowe drzwi w swoim lokalu poprzez wymianę jednego...

 

Obciążenie kosztami wind członków wspólnoty mieszkaniowej, którzy z nich nie korzystają

Nasza wspólnota mieszkaniowa składa się z sześciu domów: trzy mniejsze, w których mieszkańcy mają mniej udziałów i gorszy standard (m.in....

 

Opłata za miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym

Posiadam mieszkanie w bloku i miejsce postojowe na własność we wspólnym lokalu (z osobnym wpisem w księdze wieczystej). Wyliczono...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »