Rozliczanie kosztów ciepła we wspólnocie mieszkaniowej

• Data: 2024-01-08 • Autor: Wioletta Dyl

W artykule zagłębimy się w temat rozliczania kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych na przykładzie wspólnoty mieszkaniowej, o której pisze pan Dariusz, nasz klient. Opisał on, że wspólnota mieszkaniowa dokonała podłączenia budynku do miejskiej sieci CO. Zarządca budynku naliczył opłaty za zużycie ciepła od metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej wraz z piwnicami. Pan Dariusz ma wątpliwości, czy piwnice to powierzchnia grzewcza i czy to w ogóle poprawny sposób rozliczania kosztów ciepła. Wydaje mu się, że te opłaty powinny być liczone tylko od powierzchni mieszkalnej. Prosi nas o wyjaśnienie tej sprawy. Szczególną uwagę poświęcimy przepisom Prawa energetycznego oraz ustawy o własności lokali, które mają kluczowe znaczenie w tym kontekście.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Rozliczanie kosztów ciepła we wspólnocie mieszkaniowej

Utrzymanie lokalu i nieruchomości wspólnej

Problematyka rozliczania kosztów ciepła dostarczonego do budynku wielolokalowego pomiędzy indywidualnych właścicieli wyodrębnionych lokali – pomimo wielości publikacji oraz orzeczeń na ten temat – nieustająco budzi wątpliwości i występują rozbieżne interpretacje regulacji obowiązujących w tym zakresie. To zagadnienie nie jest tak jednoznaczne, jak mogłoby się wydawać.

Zacznijmy od tego, że w przypadku wspólnot mieszkaniowych indywidualny właściciel lokalu położonego w budynku wielolokalowym zawsze będzie rozliczany za zużyte przez niego ciepło przez zarządcę budynku, a nigdy bezpośrednio przez przedsiębiorstwo energetyczne, które jest wytwórcą energii cieplnej. W myśl zaś art. 45a ust. 6 Prawa energetycznego – w przypadku gdy wyłącznym odbiorcą ciepła dostarczanego do budynku jest zarządca budynku wielolokalowego, jest on odpowiedzialny za rozliczanie na poszczególne lokale całkowitych kosztów zakupu ciepła. Z kolei art. 13 ustawy o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) stanowi, iż właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu i jest obowiązany uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, na które – jak stanowi art. 14 pkt. 2 tejże ustawy – składają się m.in. opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej w części dotyczącej nieruchomości wspólnej. Obowiązek partycypowania przez właściciela w kosztach zarządu nieruchomością wspólną jest przy tym realizowany w formie wnoszonych comiesięcznie zaliczek.

Zobacz również: Klimatyzacja w bloku a pozwolenie

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wewnętrzny regulamin rozliczeń ciepła we wspólnocie mieszkaniowej

Zarządcy budynków rozwiązują problemy podziału kosztów ciepła na poszczególne lokale wewnętrznymi przepisami. Zgodnie z treścią art. 45a ust. 9 Prawa energetycznego właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku, a następnie wprowadza wybraną metodę, w formie wewnętrznego regulaminu rozliczeń ciepła, stosownie do brzmienia art. 45 a pkt. 10 ww. ustawy. I niestety części wspólne nieruchomości niejednokrotnie są źródłem konfliktów wśród ich użytkowników. Tymczasem w rozumieniu ustawy o własności lokali nieruchomość wspólna to część budynku lub grunt, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli mieszkań lub pomieszczeń. Do części wspólnych zaliczyć można zatem m.in. fundamenty, strychy, dach, ściany nośne, klatki schodowe, przewody, instalacje, korytarze, bramy czy windy. Koszty związane z ich utrzymaniem ponoszą właściciele nieruchomości składowych, w zależności od warunków przyjętych w umowie.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Piwnica jako część wspólna nieruchomości we wspólnocie mieszkaniowej

Jeśli piwnice nie zostały w umowie zakwalifikowane jako części składowe poszczególnych lokali, stanowią – podobnie jak m.in. grunt, klatki schodowe, strychy, wózkarnie i pralnie – części nieruchomości wspólnej. Jeśli więc przy wyodrębnianiu i sprzedaży pierwszego lokalu w budynku stosowano zasadę, że lokale są sprzedawane „bez piwnic”, to takie same zasady zastosowano do czasu sprzedaży ostatniego lokalu w budynku. Powierzchnia użytkowa piwnic nie będzie w tym wypadku wpływać na wielkość udziału w nieruchomości wspólnej przynależnego do każdego z wyodrębnianych lokali. Piwnice będą stanowić współwłasność wszystkich właścicieli lokali w budynku, a do dysponowania nimi będą miały zastosowanie ustawowe zasady zarządu wskazane w rozdziale 4 ustawy o własności lokali. Najczęstszą sytuacją, w przypadku gdy piwnice stanowią część wspólną nieruchomości, jest dorozumiany podział piwnic do wyłącznego korzystania przez właścicieli poszczególnych lokali oraz najemców komunalnych. Oznacza to jednak, iż w drodze uchwały wspólnoty mieszkaniowej budynku można inaczej „przydzielić” piwnice do wyłącznego korzystania, przyjmując choćby zasadę odzwierciedlenia wielkości udziału w nieruchomości wspólnej w liczbie i wielkości pomieszczeń piwnicznych. Będzie to umowny podział noszący miano podziału quoad usum. Niemniej ogrzewanie jest rozliczane jak od części wspólnych. Zatem o ile w umowie o przeniesienie własności lokalu nie ma części składowej w postaci piwnicy, to stanowi ona część wspólną.

Zobacz również: Rozliczenie zaliczek we wspólnocie mieszkaniowej

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Konflikt wokół kosztów ogrzewania klatki schodowej

W jednym z budynków wielorodzinnych mieszkańcy mieli problem związany z rozliczeniem kosztów ogrzewania klatki schodowej. Mimo że klatka schodowa była wykorzystywana przez wszystkich, niektórzy właściciele kwestionowali wysokość swoich opłat, argumentując, że rzadziej z niej korzystają. Zarządca budynku musiał podjąć kroki do sprawiedliwego podziału kosztów, bazując na przepisach i wewnętrznym regulaminie, co ostatecznie doprowadziło do zastosowania liczników ciepła w poszczególnych lokalach.

 

Dylematy związane z rozliczeniem kosztów energii cieplnej

W innym przypadku zarządca budynku wielorodzinnego napotkał trudności w rozliczaniu kosztów energii cieplnej. Jeden z lokatorów instalował indywidualne liczniki ciepła, twierdząc, że jego zużycie jest znacznie niższe niż szacowane przez zarządcę. To spowodowało dyskusje i niezadowolenie wśród pozostałych mieszkańców, którzy zaczęli domagać się podobnych rozwiązań w swoich lokalach. Zarządca, mając na uwadze przepisy prawa energetycznego oraz równość traktowania wszystkich mieszkańców, musiał znaleźć sprawiedliwe i zgodne z prawem rozwiązanie, które zadowoli wszystkie strony konfliktu. 

Podsumowanie

Podsumowując, zarządzanie kosztami utrzymania nieruchomości wspólnej, w tym rozliczanie ciepła w budynkach wielolokalowych, jest zadaniem złożonym i wielowymiarowym. Kluczowe jest tutaj zrozumienie obowiązujących przepisów, takich jak Prawo energetyczne i ustawa o własności lokali, oraz umiejętne stosowanie wewnętrznych regulaminów.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz wsparcia prawnego w kwestiach związanych z rozliczaniem kosztów ciepła we wspólnocie mieszkaniowej? Skorzystaj z naszych usług porad prawnych on-line. Zakończ swoje problemy i już teraz opisz sprawę w formularzu kontaktowym.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali - Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne - Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Wioletta Dyl

O autorze: Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »