Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zadłużone mieszkanie komunalne po mamie

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2018-10-24 • Aktualizacja: 2021-07-03

Jestem zameldowany w mieszkaniu mojej mamy, która ma zaległości w czynszu. Moja siostra rozmawiała z pracownicami administracji, które nie powiedziały jej, że mojej mamie została wypowiedziana umowa najmu (mieszkanie komunalne). Moja mama więc od lutego regularnie płaciła za czynsz + spłacała dług w administracji. Niestety moja mama zmarła, a ja chciałem odziedziczyć po niej to mieszkanie. Gdy poszedłem do administracji, pani urzędnik zaczęła mnie krytykować i rzucać oszczerstwa pod moim adresem, że zataiłem informację, że moja mama od 4 miesięcy nie ma prawa do mieszkania tam. Chciałem spłacić dług i poprosiłem o podpisanie umowy ze mną, jako że byłem synem osoby, która tam zamieszkiwała. Dowiedziałem się, że ze względu na to że jestem tam zameldowany, muszę spłacić dług oraz płacić czynsz, a oni w tym czasie skierują sprawę do sądu o eksmisję dla mnie, nie dając mi lokalu zamienianego. Co mam robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zadłużone mieszkanie komunalne po mamie

Wejście w stosunek najmu po zmarłym

Niestety Pana sytuacja nie jest dobra, a gmina działa zasadniczo zgodnie z prawem. Zgodnie z art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Warunkiem wstąpienia w stosunek najmu jest przede wszystkim aktualność tego stosunku najmu oraz to, by osoba mająca wstąpić w stosunek najmu zamieszkiwała faktycznie w danym lokalu w chwili śmierci najemcy.

Sam fakt bycia zameldowanym w mieszkaniu nie stanowi o tym, że dana osoba w mieszkaniu faktycznie zamieszkuje. Tych dwóch pojęć nie można mylić. Jeżeli zgłosił się Pan do gminy z wnioskiem o uznanie wstąpienia w stosunek najmu, to właściwie potwierdził Pan gminie ten istotny dla zadłużenia fakt, o czym dalej.

Natomiast jeśli istotnie mamie został wypowiedziany stosunek najmu, to nie ma możliwości zastosowania cytowanego wyżej przepisu, bowiem dotyczy on jedynie „czynnego” najmu. Może Pan jednak sprawdzić, czy w gminie obowiązuje uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali i czy nie zawarto tam zasad postępowania w przypadku pozostania w lokalu po zmarłym najemcy (co zasadniczo kończy stosunek najmu) osób, które z prawa z art. 691 Kodeksu cywilnego nie mogą skorzystać.

Lokal bez tytułu prawnego

Jeśli rzeczywiście najem został mamie wypowiedziany, to istotnie zarówno wcześniej mama, jak i teraz Pan zajmujecie lokal bez tytułu prawnego. W takim przypadku właściciel lokalu ma prawo zażądać eksmisji. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu cywilnego osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie. Odszkodowanie, o którym mowa, odpowiada wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu. Ponadto, jeżeli istotnie zamieszkiwał Pan z mamą do jej śmierci, odpowiada Pan za powstałe w tym czasie zadłużenie. Zgodnie z art. 6881 Kodeksu cywilnego za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. Zatem gmina ma prawo żądać zapłaty określonych kwot od Pana.

Wreszcie kwestia lokalu zamiennego. Zgodnie ustawą o ochronie praw lokatorów należy przez to rozumieć lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas używanym; warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego – 20 m2 tej powierzchni. Lokal ten przysługuje tylko w określonych przypadkach. Przede wszystkim, gdy wypowiedzenie najmu następuje z przyczyn leżących po stronie wynajmującego, bo na przykład dane mieszkanie jest przeznaczone do remontu albo konieczne dla wynajmującego. W przypadku rozwiązania stosunku najmu z winy najemcy, zwłaszcza w przypadku niepłacenia czynszu, taki lokal nie przysługuje.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »