Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zadłużone mieszkanie komunalne po mamie

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2018-10-24

Jestem zameldowany w mieszkaniu mojej mamy, która ma zaległości w czynszu. Moja siostra rozmawiała z pracownicami administracji, które nie powiedziały jej, że mojej mamie została wypowiedziana umowa najmu (mieszkanie komunalne). Moja mama więc od lutego regularnie płaciła za czynsz + spłacała dług w administracji. Niestety moja mama zmarła, a ja chciałem odziedziczyć po niej to mieszkanie. Gdy poszedłem do administracji, pani urzędnik zaczęła mnie krytykować i rzucać oszczerstwa pod moim adresem, że zataiłem informację, że moja mama od 4 miesięcy nie ma prawa do mieszkania tam. Chciałem spłacić dług i poprosiłem o podpisanie umowy ze mną, jako że byłem synem osoby, która tam zamieszkiwała. Dowiedziałem się, że ze względu na to że jestem tam zameldowany, muszę spłacić dług oraz płacić czynsz, a oni w tym czasie skierują sprawę do sądu o eksmisję dla mnie, nie dając mi lokalu zamienianego. Co mam robić?

Katarzyna Nosal

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Niestety Pana sytuacja nie jest dobra, a gmina działa zasadniczo zgodnie z prawem. Zgodnie z art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Warunkiem wstąpienia w stosunek najmu jest przede wszystkim aktualność tego stosunku najmu oraz to, by osoba mająca wstąpić w stosunek najmu zamieszkiwała faktycznie w danym lokalu w chwili śmierci najemcy.

Sam fakt bycia zameldowanym w mieszkaniu nie stanowi o tym, że dana osoba w mieszkaniu faktycznie zamieszkuje. Tych dwóch pojęć nie można mylić. Jeżeli zgłosił się Pan do gminy z wnioskiem o uznanie wstąpienia w stosunek najmu, to właściwie potwierdził Pan gminie ten istotny dla zadłużenia fakt, o czym dalej.

Natomiast jeśli istotnie mamie został wypowiedziany stosunek najmu, to nie ma możliwości zastosowania cytowanego wyżej przepisu, bowiem dotyczy on jedynie „czynnego” najmu. Może Pan jednak sprawdzić, czy w gminie obowiązuje uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali i czy nie zawarto tam zasad postępowania w przypadku pozostania w lokalu po zmarłym najemcy (co zasadniczo kończy stosunek najmu) osób, które z prawa z art. 691 Kodeksu cywilnego nie mogą skorzystać.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeśli rzeczywiście najem został mamie wypowiedziany, to istotnie zarówno wcześniej mama, jak i teraz Pan zajmujecie lokal bez tytułu prawnego. W takim przypadku właściciel lokalu ma prawo zażądać eksmisji. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu cywilnego osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie. Odszkodowanie, o którym mowa, odpowiada wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu. Ponadto, jeżeli istotnie zamieszkiwał Pan z mamą do jej śmierci, odpowiada Pan za powstałe w tym czasie zadłużenie. Zgodnie z art. 6881 Kodeksu cywilnego za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. Zatem gmina ma prawo żądać zapłaty określonych kwot od Pana.

Wreszcie kwestia lokalu zamiennego. Zgodnie ustawą o ochronie praw lokatorów należy przez to rozumieć lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas używanym; warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego – 20 m2 tej powierzchni. Lokal ten przysługuje tylko w określonych przypadkach. Przede wszystkim, gdy wypowiedzenie najmu następuje z przyczyn leżących po stronie wynajmującego, bo na przykład dane mieszkanie jest przeznaczone do remontu albo konieczne dla wynajmującego. W przypadku rozwiązania stosunku najmu z winy najemcy, zwłaszcza w przypadku niepłacenia czynszu, taki lokal nie przysługuje.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »