Wynajem mieszkania kupionego na cele mieszkaniowe i niezgłoszenie najmu do urzędu skarbowego

• Data: 2022-01-21 • Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

W 2019 roku kupiłam mieszkanie w innym mieście na cele mieszkaniowe (bo chciałabym zamieszkać tam za jakiś czas, gdyż mieszka tam syn, a tu gdzie mieszkam, zostałam sama) z pieniędzy za inną nieruchomość sprzedaną przez upływem 5 lat. W związku z tym, że mieszkanie stało puste, postanowiłam je wynająć i jest wynajmowane do dziś. Nie zgłaszałam tego do US. Ale właśnie dostałam list z wezwaniem do wyjaśnień, czy ktoś korzystał z mieszkania, i każą przedstawić umowę. Jakie konsekwencje mi grożą?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wynajem mieszkania kupionego na cele mieszkaniowe i niezgłoszenie najmu do urzędu skarbowego

Czasowy najem nieruchomości nabytej na cele mieszkaniowe

Nie traci się prawa do ulgi w PIT (czyli do tzw. ulgi mieszkaniowej) w przypadku czasowego wynajmu nieruchomości nabytej na własne cele mieszkaniowe. Uznał tak Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 3 września 2020 r., sygn. 0113 KDWPT.4011.100.2020.1.MG. W owej interpretacji organ skarbowy wskazał, iż podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT jest fakt środków z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych na wskazane w ustawie „własne cele mieszkaniowe” podatnika.

Własne cele mieszkaniowe

Zwrot „własne cele mieszkaniowe” oznacza, że ustawodawca przesądził niejako, że celem nadrzędnym jest możliwość uwzględnienia przy obliczaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania tylko takich wydatków, które poniesione zostały na zaspokojenie „własnych” potrzeb mieszkaniowych. Wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe oznacza, według stanowiska prezentowanego w orzecznictwie i doktrynie, że celem podatnika jest realizacja potrzeby zapewnienia sobie tzw. „dachu nad głową”. A zatem brak jest podstaw do uznania, że podatnik nie realizuje celu mieszkaniowego w przypadku, gdy nabył lokal mieszkalny w celu zamieszkania w nim, ale jednak przez pewien okres będzie go wynajmował i w przyszłości, po zakończonym okresie najmu, będzie planował zamieszkiwał w nim, realizując własne cele mieszkaniowe. Dlatego zapewne US poprosił o umowę. Jeśli jest to umowa na czas nieokreślony, US może uznać, że nie nabyła Pani mieszkania na własne cele mieszkaniowe, skoro najem zawarła Pani bezterminowo.

Zobacz również: Czy wynajmujący płaci podatek od nieruchomości?

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Uzasadnienie najmu mieszkania

Sama ustawa PIT nie określa, w którym momencie po zakupie i jak długo podatnik powinien mieszkać w nabytej przez niego ze środków ze sprzedaży nieruchomości. Badanie przesłanki, czy zakup nastąpił na własne cele mieszkaniowe, powinno mieć miejsce w dacie dokonywania zakupu i z punktu widzenia (zamiaru) podatnika w tego momentu. Jeżeli podatnik kupił nieruchomość w celu realizacji potrzeb mieszkalnych, jednak z uwagi na niezależne od niego okoliczności zewnętrzne nie może ich w tej konkretnej nieruchomości spełnić, to sytuacja ta nie może od razu powodować utraty prawa do zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT. Takie stanowisko dominuje w orzecznictwie sądowym. NSA w wyroku z 29 listopada 2016 r., sygn. akt II FSK 3126/14 wskazał:

„Czasowe, uzasadnione obiektywnymi okolicznościami wynajęci zakupionych lokali mieszkalnych samo w sobie nie może przesądzać o tym, że podatnik nie będzie w nich realizował w tych mieszkaniach własnych celów mieszkaniowych. Ustawodawca nie zastrzegł w treści analizowanych przepisów, że własny cel mieszkaniowy w zakupionym lokalu ma być realizowany nieprzerwanie od daty jego nabycia. Zgodzić się jednak należy z Sądem I instancji, że dla uznania spełnienia warunków skorzystania z ulgi nie jest wystarczająca sama deklaracja podatnika, że poprzez wskazane zakupy realizuje swój cel mieszkaniowy. Ustawodawca nie odniósł bowiem skorzystania z prawa do zwolnienia z opodatkowania od werbalnej deklaracji takiego zamiaru w chwili nabycia, lecz wyraźnie wskazał, że nabycie musi być dokonane na własne cele mieszkaniowe”.

A zatem możliwość zachowania prawa do zwolnienia przysługuje jedynie, gdy wynajem został spowodowany obiektywnymi przyczynami zewnętrznymi a nie przysługuje gdy podatnik zakupuje nieruchomość w celach zarobkowych w postaci wynajmu i od miał taki zamiar.

Zobacz również: Czy wynajmując mieszkanie mogę starać się o dodatek mieszkaniowy?

Utrata ulgi mieszkaniowej

Podsumowując powyższe, to, co Pani grozi, to utrata prawa do ulgi mieszkaniowej (wezwanie do zapłaty podatku, z którego zwolnienia Pani skorzystała). Niemniej, nawet wówczas od takiej decyzji warto się odwoływać, wskazując, że najem wyniknął np. z Pani sytuacji osobistej, ale w dacie zakupu planowała Pani tam mieszkać i nadal planuje po zakończeniu najmu itd. Solidna argumentacja może dać szansę na uwzględnienie odwołania i zachowanie prawa do ulgi.

Konsekwencje braku zgłoszenia najmu

Zgodnie z art. 54 § 1 Kodeksu karnego skarbowego „podatnikowi, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu urzędowi skarbowemu przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie grozi kara grzywny do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe”.

A zatem za brak zgłoszenia najmu, a tym samym nieuiszczanie podatku dochodowego z tego, tytułu grozi Pani kara grzywny.

W zasadzie nie orzeka się kary pozbawienia wolności przy tak niskich stawkach podatku jak od najmu, dlatego zapewne organ wymierzy grzywnę i zobowiąże do zapłaty zaległych podatków -–zgodnie z umową najmu. Nie powiem, w jakiej wysokości, bo nie wiem, jaki czynsz Pani pobiera i jak długo.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »