Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zamieszkiwanie w mieszkaniu komunalnym bez tytułu prawnego

Autor: Wioletta Dyl

Mieszkałyśmy z mamą w mieszkaniu komunalnym bez umowy, ponieważ około 20 lat temu gmina wystąpiła o eksmisję. Sprawa się odbyła, eksmisja została cofnięta, ale gmina nie przywróciła prawa do lokalu. Mama zmarła 5 lat temu, nie zgłosiłam tego faktu do administracji. Dopiero po paru latach zauważyłam, że na dokumentach o opłatach nie pisze „czynsz”, tylko „opłata za korzystanie z lokalu bez umowy”. Teraz gmina zbierała oświadczenia o odpadach i nie wpisałam tam mamy, więc się odezwali i proszą o dostarczenie aktu zgonu. Czy mam szansę pozostać w tym mieszkaniu? Mieszkam w nim od 45 lat.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zamieszkiwanie w mieszkaniu komunalnym bez tytułu prawnego

Regulacja stanu prawnego lokalu

Ponieważ w opisanym przypadku mamy do czynienia z mieszkaniem komunalnym, to zapewne został on Pani mamie przyznany na zasadach określonych w art. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów. Niemniej jednak zasady te nie są ujednolicone odgórnie, dlatego też zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów – rada gminy ustala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Zasady najmu lokalu komunalnego opisane są w uchwałach rady gminy – zazwyczaj mają one tytuł o gospodarowaniu mieniem komunalnym lub o najmie lokali komunalnych na terenie gminy.

Proszę pamiętać, że według obowiązujących przepisów prawo najmu komunalnego lokalu mieszkalnego nie podlega dziedziczeniu i nie wchodzi w skład spadku po najemcy. Tym bardziej, gdy stosunek najmu został przez gminę wypowiedziany, a Panie zajmowały lokal bez tytułu prawnego, płacąc czynsz za bezumowne zajmowanie lokalu. Skoro więc generalnie nie ma możliwości przepisania tytułu głównego najemcy, tym bardziej nie można wejść w stosunek bezumowny i nadal zajmować lokal na tej zasadzie. Niemniej jednak teoretycznie gmina może nawiązać z Panią umowę, ale wyłącznie w sytuacji, gdy Pani jako nowy najemca spełnia wymogi do otrzymania mieszkania komunalnego (wysokość zarobków, brak innego lokalu mieszkalnego). Zatem mogłaby Pani przynajmniej spróbować wystąpić do wydziału lokalowego gminy z wnioskiem o regulację stanu prawnego lokalu. Jest do tego konkretny druk. W uzasadnieniu wykazać należy swoje powiązania z najemczynią, a potem zajmującą lokal bezumownie (mama) oraz swoje dotychczasowe prawa do lokalu (np. fakt zameldowania, fakt wnoszenie regularnych opłat) i urząd rozpatrzy taki wniosek. Gmina taki wniosek oczywiście może odrzucić, w szczególności jeśli Pani dysponowałaby innym lokalem.

Warto pamiętać, że zgodnie z art. 21 ust. 2 ww. ustawy zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i kryteria, jakimi kierują się organa gminy przy zawieraniu umów najmu lokali, a także ich wypowiadaniu, określane są przez rady poszczególnych gmin w drodze uchwały. Zatem zachęcałabym do zapoznania się ze stosowną uchwałą w sprawie warunków wynajmu lokali komunalnych na terenie Pani zamieszkania, ponieważ tam znajdzie Pani odpowiedź, w jakich sytuacjach może dojść do nawiązania nowej umowy najmu.

Brak zgłoszenia nie powinien zaszkodzić, ponieważ zajmuje Pani lokal na tej samej zasadzie co matka. Nie mogę jednak wykluczyć, że jakiś zanadto skrupulatny urzędnik będzie chciał z tego wyciągnąć konsekwencje tytułem zatajenia prawdy.

Niemniej próbowałabym uregulować tę sprawę. Najlepiej udać się osobiście do urzędu i próbować się zorientować, jakie ma Pani szanse na zajmowanie nadal wspomnianego lokalu. Urzędnicy też ludzie i z mojego doświadczenia wynika, że czasami potrafią naprawdę pomóc.

Zobacz również: Wniosek o cofnięcie eksmisji

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl