Brak umowy najmu mieszkania komunalnego

• Data: 2024-01-03 • Autor: Wioletta Dyl

Regulacja stanu prawnego lokalu mieszkalnego to złożony proces, zwłaszcza gdy chodzi o mieszkanie komunalne. Istnieją przepisy prawne, które regulują tę kwestię, np. ustawa o ochronie praw lokatorów. Zrozumienie lokalnych uchwał rady gminy dotyczących wynajmowania lokali komunalnych jest kluczowe dla każdego, kto stara się uregulować swój status prawny jako najemca. Artykuł ten wyjaśnia, na podstawie obowiązujących przepisów, jakie kroki można podjąć w tej sprawie. Zagadnienia te przedstawia na przykładzie pani Haliny.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Brak umowy najmu mieszkania komunalnego

Pani Halina i jej mama mieszkały w mieszkaniu komunalnym bez umowy, ponieważ około 20 lat temu gmina wystąpiła o eksmisję. Sprawa się odbyła, eksmisja została cofnięta, ale gmina nie przywróciła prawa do lokalu. Mama pani Haliny zmarła 5 lat temu, ale pani Halina nie zgłosiła tego faktu do administracji. Dopiero po paru latach zauważyła, że na dokumentach o opłatach nie widnieje napis „czynsz”, tylko „opłata za korzystanie z lokalu bez umowy”. Pani Halina poinformowała nas, że ostatnio gmina zbierała oświadczenia o odpadach i nie wpisała tam swojej mamy, więc otrzymała prośbę o dostarczenie aktu zgonu. Pani Halina zapytała nas, czy ma szansę pozostać w tym mieszkaniu. Dodała, że mieszka w nim od 45 lat.

Regulacja stanu prawnego lokalu

Ponieważ w opisanym przypadku mamy do czynienia z mieszkaniem komunalnym, to zapewne został on mamie pani Haliny przyznany na zasadach określonych w art. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów. Niemniej jednak zasady te nie są ujednolicone odgórnie, dlatego też zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów – rada gminy ustala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Zasady najmu lokalu komunalnego opisane są w uchwałach rady gminy – zazwyczaj mają one tytuł o gospodarowaniu mieniem komunalnym lub o najmie lokali komunalnych na terenie gminy.

Proszę pamiętać, że według obowiązujących przepisów prawo najmu komunalnego lokalu mieszkalnego nie podlega dziedziczeniu i nie wchodzi w skład spadku po najemcy. Tym bardziej, gdy stosunek najmu został przez gminę wypowiedziany (gmina wystąpiła o eksmisję z lokalu komunalnego bez umowy najmu), a pani Halina i jej mama zajmowały lokal – mieszkanie komunalne – bez tytułu prawnego, płacąc czynsz za bezumowne zajmowanie lokalu. 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Nowa umowa najmu lokalu komunalnego

Skoro więc generalnie nie ma możliwości przepisania tytułu głównego najemcy, tym bardziej nie można wejść w stosunek bezumowny i nadal zajmować lokal na tej zasadzie. Niemniej jednak teoretycznie gmina może nawiązać z panią Haliną umowę, ale wyłącznie w sytuacji, gdy pani Halina jako nowy najemca spełnia wymogi do otrzymania mieszkania komunalnego (wysokość zarobków, brak innego lokalu mieszkalnego). Zatem pani Halina mogłaby przynajmniej spróbować wystąpić do wydziału lokalowego gminy z wnioskiem o regulację stanu prawnego lokalu. Jest do tego konkretny druk. W uzasadnieniu wykazać należy swoje powiązania z najemczynią, a potem zajmującą lokal bezumownie (mama) oraz swoje dotychczasowe prawa do lokalu (np. fakt zameldowania, fakt wnoszenia regularnych opłat) i urząd rozpatrzy taki wniosek. Gmina taki wniosek oczywiście może odrzucić, w szczególności jeśli pani Halina dysponowałaby innym lokalem.

Warto pamiętać, że zgodnie z art. 21 ust. 2 ww. ustawy zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i kryteria, jakimi kierują się organy gminy przy zawieraniu umów najmu lokali, a także ich wypowiadaniu, określane są przez rady poszczególnych gmin w drodze uchwały. Zatem zachęcałabym panią Halinę do zapoznania się ze stosowną uchwałą w sprawie warunków wynajmu lokali komunalnych na terenie zamieszkania pani Haliny, ponieważ tam pani Halina znajdzie odpowiedź, w jakich sytuacjach może dojść do nawiązania nowej umowy najmu.

Konsekwencje zajmowania lokalu bez tytułu prawnego

W niniejszej sprawie należy zastanowić się również, czy zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego może mieć jakieś konsekwencje, zwłaszcza że pani Halina nie poinformowała administracji o śmierci jej matki. Brak zgłoszenia nie powinien zaszkodzić, ponieważ pani Halina zajmuje lokal na tej samej zasadzie co matka (zajmowanie mieszkania bez umowy). Nie można jednak wykluczyć, że jakiś zanadto skrupulatny urzędnik będzie chciał z tego wyciągnąć konsekwencje tytułem zatajenia prawdy.

Niemniej próbowałabym uregulować tę sprawę. Najlepiej udać się osobiście do urzędu i próbować się zorientować, jakie są szanse na zajmowanie nadal wspomnianego lokalu. Urzędnicy też są ludźmi i z mojego doświadczenia wynika, że czasami potrafią naprawdę pomóc.

Zobacz również: Wniosek o cofnięcie eksmisji

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

Przypadek pana Jana

Pan Jan po śmierci swojej matki nadal mieszkał w mieszkaniu komunalnym, które było na nią wynajęte. Chociaż nie był formalnie włączony do umowy najmu, płacił regularnie czynsz. Kiedy jednak gmina dowiedziała się o śmierci matki pana Jana, wypowiedziała umowę najmu, powołując się na brak legalnego prawa do lokalu. Pan Jan musiał więc wystąpić o nową umowę najmu i udowodnić swoje długotrwałe zamieszkanie oraz nieposiadanie innych nieruchomości na jego nazwisko.

 

Sytuacja pani Katarzyny

Pani Katarzyna mieszkała w mieszkaniu komunalnym z rodzeństwem. Chciała przejąć umowę najmu po swoich rodzicach. Jednakże, zgodnie z lokalnymi przepisami, gmina nie zezwalała na przekazywanie umów najmu komunalnego poza bezpośrednim kręgiem rodzin (rodzice, dzieci). Pani Katarzyna musiała zatem złożyć osobny wniosek o najem mieszkania i udowodnić, że jest niezależna finansowo, a także nie posiada innego lokalu, w którym mogłaby zamieszkać.

 

Historia pani Ewy

Pani Ewa, która od wielu lat wynajmowała mieszkanie komunalne, zdecydowała się na zakup własnego mieszkania. Gdy przekazała tę informację gminie, okazało się, że w umowie najmu istnieje klauzula, która zobowiązuje najemcę do informowania gminy o zmianie swojego statusu mieszkaniowego. W związku z tym pani Ewa musiała zrezygnować z najmu komunalnego.

Podsumowanie

Podsumowując, regulacja stanu prawnego lokalu mieszkalnego, szczególnie komunalnego, wymaga zrozumienia oraz przestrzegania lokalnych przepisów i uchwał rady gminy. Jak pokazują przytoczone przykłady, sytuacje te mogą być różnorodne i złożone, a każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia i analizy. To ważne, aby najemca był świadomy swoich praw i obowiązków. Zaznajomienie się z przepisami i złożenie właściwego wniosku (np. wniosku o przywrócenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu) może pomóc najemcy w uregulowaniu stanu prawnego mieszkania.

Oferta porad prawnych

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy w zrozumieniu i regulacji stanu prawnego Twojego lokalu mieszkalnego, napisz do nas! Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz asystę w przygotowaniu niezbędnych pism. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne wsparcie dostosowane do Twojej indywidualnej sytuacji. Już dziś wypełnij formularz znajdujący się pod tekstem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego - Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Wioletta Dyl

O autorze: Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »