Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Budynek komunalny do wyburzenia a mieszkanie zastępcze

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Jestem najemcą mieszkania komunalnego o powierzchni 46 m2. W związku ze złym stanem technicznym budynek został wyłączony z użytkowania na stałe. Budynek komunalny idzie do wyburzenia. Będziemy wykwaterowani. W mieszkanie mieszkają dwie osoby, ja z mężem. Czy gmina może mi zaproponować mieszkanie o niższym standardzie i metrażu? Czy ma obowiązek przydzielić mi mieszkanie o standardzie i metrażu, które jestem zmuszona opuścić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Budynek komunalny do wyburzenia a mieszkanie zastępcze

Lokal zamienny

Z normy art. 11 ust. 9 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wynika, że lokatorom przysługuje lokal zamienny.

Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 4 ustawy „jeżeli rodzaj koniecznej naprawy tego wymaga, lokator jest obowiązany opróżnić lokal i przenieść się na koszt właściciela do lokalu zamiennego, jednak na czas nie dłuższy niż rok. Po upływie tego terminu właściciel jest obowiązany udostępnić lokatorowi w ramach istniejącego stosunku prawnego naprawiony lokal. Czynsz za lokal zamienny, bez względu na jego wyposażenie techniczne, nie może być wyższy niż czynsz za lokal dotychczasowy”.

Cechy komunalnego lokalu zamiennego

Co jednak istotne, lokalem zamiennym w rozumieniu ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 6) jest lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas używanym. W wyżej przywołanym przepisie chodzi o więc naprawę, w trakcie której zwykłe korzystanie z lokalu jest niemożliwe. W przypadku, gdy właściciel nie uczyni zadość obowiązkowi dostarczenia lokalu zamiennego, które może polegać bądź na niedostarczeniu lokalu w ogóle, bądź zaproponowaniu lokalu o niższym standardzie od opuszczonego, to lokator może na drodze sądowej domagać się upoważnienia do zastępczego wykonania tej czynności na koszt właściciela (art. 480§ 1 Kodeksu cywilnego), a w sytuacjach nagłych wynająć taki lokal bez wcześniejszego upoważnienia (art. 480 § 3).

Konieczność poniesienia w tym względzie kosztów przez właściciela oznacza zwrot lokatorowi różnicy między czynszem najmu dotychczas zajmowanego lokalu a czynszem najmu lokalu zamiennego. Jednak kwestię tę reguluje uchwała gminy.

Budynek do wyburzenia i propozycje nowego lokalu

Co do zasady nie wystarczy dla realizacji obowiązku zapewnienia lokalu zamiennego dla lokatora używającego lokal, o którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 4, złożenie przez organ kolejno dwóch propozycji najmu lokalu. Musi to być lokal odpowiedni dla struktury gospodarstwa domowego lokatora, a nadto powinien odpowiadać wymogom lokalu zamiennego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy, a także art. 11 ust. 9 zdanie drugie tej ustawy. Nie tylko zatem pod względem faktycznym, ale także pod względem prawnym lokal zamienny proponowany lokatorowi, o którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 4, nie powinien być gorszy od lokalu dotychczasowego. W sytuacji zatem, gdy lokator, tak jak w niniejszej sprawie, jest zmuszony opuścić dotychczasowy lokal należący do mieszkaniowego zasobu gminy, w związku z koniecznością wyburzenia budynku, właściciel, czyli gmina, powinna zaproponować mu najem lokalu gminnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl