Budynek komunalny do wyburzenia a mieszkanie zastępcze

• Data: 2024-06-02 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Jestem najemcą mieszkania komunalnego o powierzchni 46 m2. W związku ze złym stanem technicznym budynek został wyłączony z użytkowania na stałe. Budynek komunalny idzie do wyburzenia. Będziemy wykwaterowani. W mieszkanie mieszkają dwie osoby, ja z mężem. Czy gmina może mi zaproponować mieszkanie o niższym standardzie i metrażu? Czy ma obowiązek przydzielić mi mieszkanie o standardzie i metrażu, które jestem zmuszona opuścić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Budynek komunalny do wyburzenia a mieszkanie zastępcze

Lokal zamienny

Z normy art. 11 ust. 9 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wynika, że lokatorom przysługuje lokal zamienny.

Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 4 ustawy „jeżeli rodzaj koniecznej naprawy tego wymaga, lokator jest obowiązany opróżnić lokal i przenieść się na koszt właściciela do lokalu zamiennego, jednak na czas nie dłuższy niż rok. Po upływie tego terminu właściciel jest obowiązany udostępnić lokatorowi w ramach istniejącego stosunku prawnego naprawiony lokal. Czynsz za lokal zamienny, bez względu na jego wyposażenie techniczne, nie może być wyższy niż czynsz za lokal dotychczasowy”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Cechy komunalnego lokalu zamiennego

Co jednak istotne, lokalem zamiennym w rozumieniu ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 6) jest lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas używanym. W wyżej przywołanym przepisie chodzi o więc naprawę, w trakcie której zwykłe korzystanie z lokalu jest niemożliwe. W przypadku, gdy właściciel nie uczyni zadość obowiązkowi dostarczenia lokalu zamiennego, które może polegać bądź na niedostarczeniu lokalu w ogóle, bądź zaproponowaniu lokalu o niższym standardzie od opuszczonego, to lokator może na drodze sądowej domagać się upoważnienia do zastępczego wykonania tej czynności na koszt właściciela (art. 480§ 1 Kodeksu cywilnego), a w sytuacjach nagłych wynająć taki lokal bez wcześniejszego upoważnienia (art. 480 § 3).

Konieczność poniesienia w tym względzie kosztów przez właściciela oznacza zwrot lokatorowi różnicy między czynszem najmu dotychczas zajmowanego lokalu a czynszem najmu lokalu zamiennego. Jednak kwestię tę reguluje uchwała gminy.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Budynek do wyburzenia i propozycje nowego lokalu

Co do zasady nie wystarczy dla realizacji obowiązku zapewnienia lokalu zamiennego dla lokatora używającego lokal, o którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 4, złożenie przez organ kolejno dwóch propozycji najmu lokalu. Musi to być lokal odpowiedni dla struktury gospodarstwa domowego lokatora, a nadto powinien odpowiadać wymogom lokalu zamiennego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy, a także art. 11 ust. 9 zdanie drugie tej ustawy. Nie tylko zatem pod względem faktycznym, ale także pod względem prawnym lokal zamienny proponowany lokatorowi, o którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 4, nie powinien być gorszy od lokalu dotychczasowego. W sytuacji zatem, gdy lokator, tak jak w niniejszej sprawie, jest zmuszony opuścić dotychczasowy lokal należący do mieszkaniowego zasobu gminy, w związku z koniecznością wyburzenia budynku, właściciel, czyli gmina, powinna zaproponować mu najem lokalu gminnego.

Przykłady

 
Starsza Pani z Kłopotami

Pani Maria, 75-letnia emerytka, mieszkała w budynku komunalnym przez ponad 30 lat. Gdy dowiedziała się o konieczności wyburzenia budynku z powodu złego stanu technicznego, bardzo się zmartwiła. Miała obawy, że nowe mieszkanie, które gmina jej zaproponuje, będzie miało mniejszy metraż i gorsze warunki. Jednakże zgodnie z przepisami, gmina przydzieliła jej lokal zastępczy o podobnym standardzie i powierzchni, co pozwoliło jej kontynuować życie w komfortowych warunkach, do jakich była przyzwyczajona.

 
Rodzina z Dziećmi

Państwo Kowalscy z dwójką małych dzieci mieszkali w 50-metrowym mieszkaniu komunalnym. Kiedy budynek został zakwalifikowany do wyburzenia, bali się, że zostaną przeniesieni do mniejszego mieszkania, które nie pomieści całej rodziny. Gmina, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaproponowała im lokal zamienny o podobnym metrażu i standardzie, co umożliwiło im kontynuowanie codziennego życia bez dodatkowych stresów i niedogodności.

 
Samotna Matka

Pani Anna, samotna matka z 10-letnim synem, była zmuszona opuścić swoje mieszkanie komunalne, ponieważ budynek, w którym mieszkała, został przeznaczony do wyburzenia. Początkowo zaproponowano jej mniejsze mieszkanie o niższym standardzie, ale dzięki znajomości przepisów złożyła odwołanie. W wyniku tego gmina zaoferowała jej nowe mieszkanie zastępcze, które spełniało wymagania dotyczące metrażu i standardu, pozwalając jej i synowi na kontynuowanie życia bez obniżenia komfortu.

Podsumowanie

 

W przypadku wyburzenia budynku komunalnego, gmina ma obowiązek zapewnić najemcom mieszkanie zastępcze o podobnym standardzie i metrażu jak dotychczasowe. Przepisy gwarantują lokatorom prawo do godnych warunków mieszkaniowych, co pozwala na kontynuowanie życia bez dodatkowych stresów i niedogodności.

Oferta porad prawnych

 

Skorzystaj z naszych porad prawnych online i zamów profesjonalnie przygotowane pisma, aby skutecznie bronić swoich praw jako najemca mieszkania komunalnego. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego - Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »