Jak przyjąć spadek, by nie stracić mieszkania od miasta?

• Data: 2022-04-22 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Razem z niepracującym bratem dziedziczymy po mamie mieszkanie według dziedziczenia ustawowego. Mam mieszkanie od miasta. Jak przyjąć spadek, by nie stracić swojego mieszkania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jak przyjąć spadek, by nie stracić mieszkania od miasta?

Nabycie prawa do innego lokalu w spadku

Niestety posiadanie prawa do innego mieszkania może stanowić problem. Gmina może wypowiedzieć umowę najmu tylko i wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie o ochronie lokatorów.

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) „właściciel lokalu, w którym czynsz jest niższy niż 3 % wartości odtworzeniowej lokalu, może wypowiedzieć stosunek najmu: z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, o ile lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego”.

Zobacz również: Mieszkanie komunalne a spadek

Utrata mieszkania od miasta

Aby gmina mogła wypowiedzieć umowę najmu lokalu komunalnego ze względu na posiadanie tytułu prawnego do innego lokalu, muszą być spełnione następujące łącznie przesłanki:

  • W lokalu komunalnym stawka czynszu nie przekracza 3% wartości odtworzeniowej lokalu.
  • Najemca lokalu komunalnego musi posiadać tytuł prawny do innego lokalu (niestety posiadanie prawa do zamieszkania w lokalu męża także się tu zawiera).
  • Ten inny lokal musi się znajdować w tej samej lub pobliskiej miejscowości.
  • Najemca lokalu komunalnego może używać tego lokalu.
  • Ten inny lokal musi spełniać warunki przewidziane dla lokalu zamiennego
  • Aby gmina mogła wypowiedzieć umowę najmu lokalu komunalnego, ww. przesłanki muszą być spełnione łącznie.

Jeśli lokal po mamie znajduje się w innej lokalizacji niż ta sama albo pobliska miejscowość = nadal fakt posiadania przez najemcę lokalu komunalnego tytułu prawnego do innego lokalu mógłby być podstawą do wytoczenia przez gminę powództwa o rozwiązanie umowy najmu zgodnie z art. 11 ust. 10 ustawy o ochronie praw lokatorów: „z ważnych przyczyn, innych niż określone w ust. 2, właściciel może wytoczyć powództwo o rozwiązanie stosunku prawnego i nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu, jeżeli strony nie osiągnęły porozumienia co do warunków i terminu rozwiązania tego stosunku”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Jak nie utracić lokalu od gminy?

Wyjściem byłoby odrzucenie spadku – przekazanie go dzieciom, dzieci dziedziczyłyby udział w lokalu po mamie, ale nie Pani jako właściciel – najemca.

Dobrym pomysłem jest doprowadzenie do sytuacji, w której najemca, czyli Pani, nie może używać lokalu – bo jest on np. obciążony służebnością mieszkania. Jeśli lokal byłby obciążony służebnością mieszkania na rzecz określonej osoby – nie mogłaby Pani używać tego lokalu, byłoby to wyjście do uznania, że lokal nie może być użytkowany jako mieszkalny przez Panią.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »