Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mam napisać ugodę w sprawie długu za mieszkanie komunalne?

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2016-10-05

Mam dług za mieszkanie komunalne i nakaz komorniczy. Czy mam napisać o ugodę? To jest ponad 20 tys. zł. Na dzień dzisiejszy mieszkam z synem. Pracuję i zaległości kredytowe spłacam regularnie. Nie wiem, co zrobić z mieszkaniem i zaległościami.

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Z Pani relacji wynika, że posiada Pani zadłużenie w opłatach za mieszkanie komunalne oraz nakaz komorniczy.

Wobec powyższego proszę o wyjaśnienie, czy zadłużenie mieszkaniowe i egzekucja komornicza odbywa się za ten sam dług, czy są to zupełnie inne zadłużenia. Zakładam więc, że jest to jedno zadłużenie.

Jeżeli wobec zadłużenia mieszkania wydany został przeciwko Pani nakaz zapłaty, który się uprawomocnił, to oczywiście taki nakaz zapłaty może egzekwować komornik w postępowaniu egzekucyjnym.

Oczywiście dyspozytorem działań komornika jest zawsze wierzyciel i to z wierzycielem można zawierać ugodę co do spłaty zaległości. Oczywiście wierzyciel (gmina) może nie wyrazić zgody na spłatę, jeżeli jednak posiada tytuł egzekucyjny wobec Pani, powinna Pani próbować negocjować rozłożenie zaległości na spłaty w czynszu bieżącym.

Jeżeli Pani zadłużenie mieszkaniowe nie zostało jeszcze skierowane do sądu, również może Pani negocjować spłatę zaległości w ratach (w bieżącym czynszu), bowiem zaległość ta może zostać skierowana do sądu lub może spowodować wypowiedzenie Pani najmu lokalu komunalnego i Pani eksmisję.

Musi być Pani jednak świadoma konsekwencji wystąpienia o rozłożenie zaległości do wierzyciela. Spowoduje to bowiem przerwanie biegu przedawnienia zaległości.

Według art. 118 Kodeksu cywilnego „jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zaległość czynszowa ma charakter okresowy. Przedawnia się w okresie trzyletnim, za każdy miesiąc odrębnie.

Zgodnie z art. 123:

„§ 1. Bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;

3) przez wszczęcie mediacji”.

Tak więc wniosek o rozłożenie zaległości na raty lub podpisanie ugody spowoduje przerwanie biegu przedawnienia.

Pani na dzień dzisiejszy mieszka z synem. Pani pracuje i zaległości kredytowe spłaca Pani regularnie. Proszę o wyjaśnienie także, czy zaległości kredytowe to zaległości z tytułu lokalu komunalnego czy też inne zaległości.

Oczywiście bardzo dobrze, że Pani spłaca na bieżąco raty kredytu, bowiem banki i inne instytucje kredytowe nie są aż tak pobłażliwe jak gmina odnośnie lokali komunalnych i już zaległość za dwa okresy płatności mogą powodować wypowiedzenie umowy kredytu bankowego i jego natychmiastową wymagalność.

Proszę o dokładne wyjaśnienie, z jakimi zaległościami (oprócz mieszkaniowych) ma Pani do czynienia. Jakiego typu są to zaległości, czy umowa została wypowiedziana i kiedy, na jaki okres zadłużenie zostało zaciągnięte. Proszę o dodatkowe wyjaśnienia, w celu weryfikacji także, czy zadłużenie to uległo przedawnieniu.

Wracając ponownie do zadłużenia mieszkaniowego, zaznaczam Pani, że zgodnie z art. art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego „nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności”.

Wobec powyższego to Pani powinno zależeć, aby umowa najmu lokalu komunalnego nie została Pani wypowiedziana, mimo że istnieją przesłanki ku temu (zadłużenie sięga już 20 000 zł).

Ponadto musi mieć Pani świadomość, że zgodnie z art. 6881 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.

§ 2. Odpowiedzialność osób, o których mowa w § 1, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania”.

Pani syn może więc również odpowiadać za zaległości mieszkaniowe, za czas wspólnego z Panią zamieszkiwania.

Proszę więc o dodatkowe wyjaśnienia w celu udzielenia precyzyjniejszych odpowiedzi.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »