Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dług za mieszkanie komunalne i nakaz komorniczy a ugoda

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2016-10-05 • Aktualizacja: 2021-07-03

Mam dług za mieszkanie komunalne i nakaz komorniczy. Czy mam napisać o ugodę? To jest ponad 20 tys. zł. Na dzień dzisiejszy mieszkam z synem. Pracuję i zaległości kredytowe spłacam regularnie. Nie wiem, co zrobić z mieszkaniem i zaległościami.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dług za mieszkanie komunalne i nakaz komorniczy a ugoda

Zadłużenie i egzekucja komornicza

Z Pani relacji wynika, że posiada Pani zadłużenie w opłatach za mieszkanie komunalne oraz nakaz komorniczy.

Wobec powyższego proszę o wyjaśnienie, czy zadłużenie mieszkaniowe i egzekucja komornicza odbywa się za ten sam dług, czy są to zupełnie inne zadłużenia. Zakładam więc, że jest to jedno zadłużenie.

Jeżeli wobec zadłużenia mieszkania wydany został przeciwko Pani nakaz zapłaty, który się uprawomocnił, to oczywiście taki nakaz zapłaty może egzekwować komornik w postępowaniu egzekucyjnym.

Oczywiście dyspozytorem działań komornika jest zawsze wierzyciel i to z wierzycielem można zawierać ugodę co do spłaty zaległości. Oczywiście wierzyciel (gmina) może nie wyrazić zgody na spłatę, jeżeli jednak posiada tytuł egzekucyjny wobec Pani, powinna Pani próbować negocjować rozłożenie zaległości na spłaty w czynszu bieżącym.

Jeżeli Pani zadłużenie mieszkaniowe nie zostało jeszcze skierowane do sądu, również może Pani negocjować spłatę zaległości w ratach (w bieżącym czynszu), bowiem zaległość ta może zostać skierowana do sądu lub może spowodować wypowiedzenie Pani najmu lokalu komunalnego i Pani eksmisję.

Musi być Pani jednak świadoma konsekwencji wystąpienia o rozłożenie zaległości do wierzyciela. Spowoduje to bowiem przerwanie biegu przedawnienia zaległości.

Według art. 118 Kodeksu cywilnego „jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata”.

Zaległość czynszowa ma charakter okresowy. Przedawnia się w okresie trzyletnim, za każdy miesiąc odrębnie.

Zgodnie z art. 123:

„§ 1. Bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;

3) przez wszczęcie mediacji”.

Tak więc wniosek o rozłożenie zaległości na raty lub podpisanie ugody spowoduje przerwanie biegu przedawnienia.

Pani na dzień dzisiejszy mieszka z synem. Pani pracuje i zaległości kredytowe spłaca Pani regularnie. Proszę o wyjaśnienie także, czy zaległości kredytowe to zaległości z tytułu lokalu komunalnego czy też inne zaległości.

Oczywiście bardzo dobrze, że Pani spłaca na bieżąco raty kredytu, bowiem banki i inne instytucje kredytowe nie są aż tak pobłażliwe jak gmina odnośnie lokali komunalnych i już zaległość za dwa okresy płatności mogą powodować wypowiedzenie umowy kredytu bankowego i jego natychmiastową wymagalność.

Proszę o dokładne wyjaśnienie, z jakimi zaległościami (oprócz mieszkaniowych) ma Pani do czynienia. Jakiego typu są to zaległości, czy umowa została wypowiedziana i kiedy, na jaki okres zadłużenie zostało zaciągnięte. Proszę o dodatkowe wyjaśnienia, w celu weryfikacji także, czy zadłużenie to uległo przedawnieniu.

Wracając ponownie do zadłużenia mieszkaniowego, zaznaczam Pani, że zgodnie z art. art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego „nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności”.

Wobec powyższego to Pani powinno zależeć, aby umowa najmu lokalu komunalnego nie została Pani wypowiedziana, mimo że istnieją przesłanki ku temu (zadłużenie sięga już 20 000 zł).

Ponadto musi mieć Pani świadomość, że zgodnie z art. 6881 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.

§ 2. Odpowiedzialność osób, o których mowa w § 1, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania”.

Pani syn może więc również odpowiadać za zaległości mieszkaniowe, za czas wspólnego z Panią zamieszkiwania.

Proszę więc o dodatkowe wyjaśnienia w celu udzielenia precyzyjniejszych odpowiedzi.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »